Roger Strömberg

Roger Strömberg

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: roger.stromberg@ki.se
Telefon: +46852481024
Besöksadress: ,
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM El Andaloussi, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Professor Strömberg har lång erfarenhet av nukleinsyrekemi och har arbetat med många aspekter av nukleinsyrekemi och relaterad syntes, vilket inkluderar studier av reaktionsmekanismer, enzymer och enzymmodeller, syntesmetodik, skyddsgruppsstrategier, peptider etc. RS fick sin doktorsgrad i organisk kemi vid Stockholms universitet och blev professor i organisk och biomolekylär kemi vid Karolinska Institutet i december 1995. RS arbetade även vid University of Cambridge (drygt 3, 5 år), först som postdoktor vid kemiinstitutionen och senare som gästprofessor vid institutionen för biokemi och som gästfellow vid Trinity Hall college. RS är internationellt välkänd, inte minst för syntesmetodikutveckling inom området nukleinsyrekemi. Under det senaste decenniet eller så har fokus blivit mer riktat mot design- och syntesmetoder för modifierade oligonukleotider, oligonukleotidbaserade artificiella nukleaser och oligonukleotidkonjugat (med andra bioaktiva molekyler), till stor del för att uppnå och möjliggöra syntes av potentiella oligonukleotidterapier. RS har, och har haft, många samarbeten både inom akademin och med företag inom området och har överlag ett stort kontaktnät. RS är författare till cirka 200 vetenskapliga publikationer och uppfinnare på 7 patent. RS är också tidigare sekreterare i International Society for Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (IS3NA) och ordförande för programkommittén och 2022 års International Round Table for Nukleosides, Nukleotides and Nucleic Acids.

  Nucleic Acid Chemistry-gruppen är nu en del av Nucleic Acid Therapy-hubben, som är en del av ATMP-centret vid KI och involverar samarbete med grupperna ledda av:
  Samir El Andaloussi ( https://medarbetare.ki.se/people/samir-el-andaloussi )
  Rula Zain och C.I. Edvard Smith ( https://medarbetare.ki.se/people/rula-zain
 • https://staff.ki.se/people/edvard-smith )
  Joel Nordin ( https://staff.ki.se/people/joel-nordin )

  Ytterligare Associerade:
  Malgorzata Honcharenko ( https://medarbetare.ki.se/people/malgorzata-honcharenko )
  Eliza Filipiak ( https://medarbetare.ki.se/people/eliza-filipiak )

Forskningsbeskrivning

 • Den nuvarande forskningen är till stor del inriktad på nukleinsyror och konjugat för potentiell användning i terapi. Vi arbetar med nya koncept inom läkemedelsutveckling, det vill säga "nya modaliteter" som de kallas, speciellt utveckling av metodik som möjliggör syntes av dessa klasser av molekyler. Detta involverar syntes av biomolekyler med nya modifieringar som ger fördelaktiga egenskaper och oligonukleotid- och peptidkonjugat som utrustar molekylerna med enheter som förbättrar katalys, leverans och/eller målsökning. Under de senaste decennierna har vi blivit mer och mer involverade i translationell forskning där nya koncept visar lovande att flyttas längre mot kliniken.

  Stabiliserade, cellpenetrerande och målsökande oligonukleotider för förbättrad terapi:

  Oligonukleotidterapi (ON) begränsas av ineffektiv in vivo-tillförsel. För att ta itu med detta utvecklar vi metoder för konjugering för att möjliggöra konstruktioner av oligonukleotid utrustade med olika funtionella enheter, inklusive multipel konjugering av olika klasser av molekyler till ON. Vi utvecklar "cellpenetrerande oligonukleotider", för att hantera både cellulärt upptag och minskning av fosfortioatmodifieringar. Vi tittar för närvarande på ON-konjugat med enheter för inriktning av specifika vävnader och celltyper där vi också samarbetar med akademiska och industriella partners om antisense, siRNA och splitsnings terapi.

  Oligonukleotidbaserade artificiella nukleaser och PNAzymer:

  En speciell del av modifierade ON för potentiell terapeutisk användning är oligonukleotidbaserade artificiella nukleaser (OBAN). Vi har utvecklat dessa till att vara potentiellt användbara verktyg, t.ex. som artificiella RNA-restriktionsenzymer. Vi strävar efter att göra dessa biokompatibla och tillräckligt effektiva för användning i en cellulär miljö och att utforska potentialen för sjukdomsterapi. Senast utvecklade peptidnukleinsyra (PNA) baserade zinkjonberoende nukleaser (PNAzymer) är mycket effektiva för klyvning av RNA och ytterligare utveckling pågår.

Undervisning

 • RS har organiserat, föreläst om och examinerat kurser på alla nivåer från grundutbildning till postdoktor. RS har också varit och är fortfarande involverad i ett flertal EU-nätverk och har arrangerat många doktorandkurser och utbildningsskolor i nukleinsyrekemi och terapi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Stockholms Universitet, 1991

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI