Göran Dahllöf

Göran Dahllöf

Anknuten till Forskning
E-postadress: goran.dahllof@ki.se
Telefon: +46852488133
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Pedodonti, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Har varit anställd vid KI sedan 1982. Min stora insats har gjorts inom grundutbildningen. Var från 1987-2010 kursgivare för kursen i barn- och ungdomstandvård på tandläkarprogrammet. Parallellt har jag varit verksam som specialisttandläkare.

  Blev leg. tandläkare 1979 efter utbildning på Karolinska institutet. Disputerade 1986 och blev samma år specialist i barn- och ungdomstandvård. Blev docent 1989 och professor 1998. Sedan oktober 2021 är jag professor emeritus.

  Har tidigare varit chef för avdelningen för barn- och ungdomstandvård vid institutionen för odontologi. Avdelningen bedriver undervisning för tandläkar- och tandhygieniststudenter samt specialistutbildning i barn- och ungdomstandvård. Forskningen har fokus på klinisk odontologisk behandlingsforskning.

  Satt under åren 2008-2012 i Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet med särskilt ansvar för lärarnas pedagogiska fortbildning. Tog 2010 initiativ till bildandet av den Pedagogiska akademin. Var ledamot i Rekryteringsutskottet åren 2008-2015.

  Andra uppdrag jag har haft är som chef för Specialitetsrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting, medlem i Stockholms medicinska råd samt vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har varit fokuserad på klinisk odontologisk behandlingsforskning och omfattar fyra viktiga områden inom barn- och ungdomstandvården. Bedriver projekt i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län och Folktandvården för att förebygga karies hos barn i socialt utsatta områden i Stockholm. Vi försöker utarbeta evidensbaserade metoder för behandling av barn och ungdomar med tandvårdsfobi. Ett aktuellt projekt är en internetbaserad KBT för tandvårdsfobi. Ett tredje viktigt område är att förebygga orala sjukdomar hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomstillstånd. Ett fjärde kompetensområde för avdelningen är kvalitativa studier där vi studerar patienters upplevelser och förändring i livskvalitet efter olika interventioner.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-2024
 • Professor, Senior, Odontologi, Karolinska Institutet, 2019-2021
 • Professor/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 1999-2019
 • Universitetslektor/Övertandläkare, Bitr, Odontologi, Karolinska Institutet, 1998-1998
 • Professor, Bitr/Övertandläkare, Bitr, Odontologi, Karolinska Institutet, 1998-1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI