Yvonne Brandberg

Yvonne Brandberg

Professor | Docent
Besöksadress: Z1:U1 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Brandberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi, psykolog, specialist i klinisk psykologi inriktat på åtgärder/behandling/rådgivning.

Forskningsbeskrivning

 • Vårdforskning är en del av den translationella cancerforskningen. Vår
  forskning rör t.ex.:
  * Psykosociala problem i samband med cancer
  * Interventioner för att minska problemen
  * Livskvalitetsmätningar i samband med kliniska studier
  * Prevention – studier av attityder och psykosociala konsekvenser
  * Patienttillfredsställelse och ”compliance”
  * Personcentrerad vård
  * Metodutveckling

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2007-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Onkologisk psykologi, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI