Helen Håkansson

Helen Håkansson

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: helen.hakansson@ki.se
Telefon: +46852487527
Mobiltelefon: +46705854078
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 CVD-NUT-EPI Åkesson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning handlar om receptor-medierad toxicitet, prevention och hälsoriskbedömning.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning resulterar i data, som används i det nationella och internationella riskbedömningsarbetet kring persistenta organiska miljöföroreningar och andra hälsofarliga kemikalier. Studierna syftar till att klargöra molekylära verkningsmekanismer, identifiera kritiska effekter och effektnivåer, samt att fastlägga för människor säkra exponeringsnivåer. Sådan kunskap behövs för att kunna utveckla specifika och känsliga effekt- och exponeringsmarkörer
 • kunskap som i sin tur behövs för att bättre kunna fastlägga orsakssamband i humana studier, samt för att kunna utveckla de specifika och känsliga testmetoder, som behövs inom den hälsobaserade kemikaliekontrollen.

  Den experimentella forskningen är inriktad på receptor-medierad toxicitet med fokus på störningar i hormonella och metabola system. Sedan lång tid har jag ett särskilt intresse då det gäller retinoidsystemets känslighet för toxicitet medierad via Ah-receptorn. Sjukdomsbilder, som är relevanta för min forskning, inkluderar anomalier i benvävnad och kärl, cancer, fertilitetsproblem, beteendepåverkan samt olika typer av metabola sjukdomar. Just nu använder jag mig av olika modellsystem för att klargöra hur olika typer av kemikalier påverkar benvävnadens utveckling och homeostas.

  Finansiering:
  EU DG RES
  EU DG SANCO
  FORMAS
  Naturvårdsverket

  Fem utvalda publikationer:

  Beronius A, Rudén C, Hanberg A, Håkansson H (2009)
  Health risk assessment procedures for endocrine disrupting compounds within different regulatory frameworks in the European Union
  Reg Tox Pharmacol. DOI: 10.1016/j.yrtph.2009.05.019

  Beronius A, Rudén C, Håkansson H, Hanberg A (2009)
  Risk to all or none? - A comparative analysis of controversies in the health risk assessment of Bisphenol A
  Reproductive Toxicology (accepted)

  Carpi D, Korkalainen M, Airoldi L, Fanelli R, Hakansson H, Muhonen V, Tuukkanen J, Viluksela M, Pastorelli R (2009)
  Dioxin-sensitive proteins in differentiating osteoblasts: effects on bone formation in vitro
  Toxicological Sciences, 108, 330-343.

  Schuchardt JP, Wahlström D, Rüegg J, Giese N, Stefan M, Hopf H, Pongratz I, Håkansson H, Eichele G, Pettersson K, Nau H (2009)
  The endogenous retinoid metabolite S-4-oxo-9-cis-13, 14-dihydro-retinoic acid activates retinoic acid receptor signalling both in vitro and in vivo
  FEBS J, 276, 3043-3059.

  Van der Ven LT, Van de Kuil T, Leonards PEG, Slob W, Lilienthal H, Litens S, Herlin M, Håkansson H, Canton RF, Van den Berg M, Visser TJ, van Loveren H, Vos JG, Piersma AH (2009)
  Endocrine effects of hexabromocyclododecane (HBCD) in a one-generation reproduction study in Wistar rats
  Toxicology Letters, 185, 51-62.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Docent, inriktn. toxikologi, KI, Karolinska institutet, 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI