Johan Grunewald

Johan Grunewald

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: johan.grunewald@ki.se
Telefon: +46852482804
Besöksadress: BioClinicum, J7:30, Akademiska stråket 1, 17164 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Imm o alle Smed Sörensen A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i experimentell lungmedicin vid institutionen för medicin, Solna.

  Johan Grunewald föddes 1958 i Kristianstad och tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1986. Han disputerade där 1993 på avhandlingen "Studies on the human T-cell receptor". Efter en kortare vistelse i Kyoto, Japan, påbörjade han forskar AT och blev 1996 docent i immunologi vid Karolinska Institutet.

  Åren 1998-2004 hade Johan Grunewald en forskartjänst vid institutionen för medicin, enheten för lungmedicin vid lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, finansierad av Hjärt-Lungfonden. Han har medverkat i uppbyggnaden av Lungforskningslaboratoriet med ansvar för den vetenskapliga aktiviteten där.

  Sedan 2001 är han biträdande enhetschef vid enheten för lungmedicin och sedan 2003 biträdande prefekt vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

  Han sitter i styrelsen för den internationella sarkoidosföreningen WASOG, och är med i Editorial board för tidskriften "Sarcoidosis, vasculitis and diffuse lung diseases".

  Johan Grunewald utnämndes den 1 maj 2005 till professor i experimentell lungmedicin vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Astma, KOL och sarkoidos är alla inflammatoriska lungsjukdomar. Forskningsfokus är riktat mot de immunologiska/inflammatoriska mekanismer som ligger till grund för dessa sjukdomar. Syftet är att identifiera faktorer av betydelse för uppkomst av inflammation. Sarkoidos har kommit att fungera som en modell för de båda andra sjukdomarna
 • gruppens forskning ligger här i den internationella frontlinjen. Men studierna kring sarkoidos kan även få betydelse för andra organspecifika inflammatoriska sjukdomar.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI