Anders Björkman

Anders Björkman

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: anders.bjorkman@ki.se
Telefon: +46852486829
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Ekström, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Jag har i min forskning ägnat mig åt utmaningar med att förbättra
  diagnos, behandling och kontroll av Plasmodium falsiparum malaria.
  *Förbättra diagnos, behandling och kontroll/eliminering av Plasmodium
  falciparum Malaria*
  Ett viktigt mål har kontinuerligt varit att tillämpa ny biomedicinsk teknik
  för att svara på parasitologiska, kliniska och epidemiologiska
  forskningsfrågor. Det innebär studier av diagnostisk teknik och
  malariaterapier och studier om möjlig utveckling och urval av olika
  genetiska parasitförändringar som potentiellt kan associeras med resistens
  mot upptäckt, diagnos och / eller behandling av P. falciparum.
  Ett övergripande syfte är att ta itu med forskningsfrågan "är det
  möjligt att eliminera malaria från en hög endemisk region, typisk för
  Afrika söder om Sahara?"
  *Projekt*
  * New strategies for malaria control - aiming at elimination in Zanzibar
  * Modern artemisinin-based combination drugs against malaria - malaria drugs
  and evolution of resistance
  * New tools and strategies for malaria diagnosis
  *Samarbeten*
  * Zanzibar Malaria Control Program, Zanzibar Ministry of Health and Social
  Welfare, Tanzania
  * Muhimbili University for Health and Allied Sciences, Dar es Salaam,
  Tanzania
  * Malaria Research and Training Center, University of Bamako, Mali
  *Doktorsavhandlingar*
  2013
  * Maja Malmberg: The role of molecular markers in emerging
  artemether-lumefantrine resistant Plasmodium falciparum [1]
  2011
  * Maria Isabel Mendes Veiga: Plasmodium falciparum drug transporter genes in
  emerging malaria multidrug resistance [2]
  2010
  * Pedro Ferreira: Molecular basis for the mechanism of action and resistance
  to artemisinin combination therapy in Plasmodium falciparum [3]
  * Billy Ephraim Ngasala: Improved malaria case management in under-fives in
  the era of Artemisinin-based combination therapy in Tanzania [4]
  * Gabrielle Holmgren: Plasmodium falciparum resistance to amodiaquine in
  monotherapy and in combination therapy with artesunate [5]
  2009
  * Johan Ursing: Plasmodium falciparum response to chloroquine and
  artemisinin based combination therapy (ACT) in Guinea-Bissau [6]
  * Sabina Dahlström: Role of PfATP6 and pfMRP1 in Plasmodium falciparum
  resistance to antimalarial drugs [7]
  * Christin Sisowath: The molecular basis of Plasmodium falciparum resistance
  to the antimalarial lumefantrine [8]
  2008
  * Andreas Mårtensson: PCR adjusted cure rates in clinical trials of
  antimalarial drugs in Africa: Influence of extended follow-up and
  consecutive day [9]
  *Licentiatavhandlingar*
  2009
  * Mwinyi I. Msellem: Efficacy of artemisinin based combination therapy and
  effectiveness of rapid diagnostic test for management of patients with
  Plasmodium falciparum malaria in Zanzibar [10]
  *Debattartiklar*
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/41337
  [2] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/40479
  [3] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/40330
  [4] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/38920
  [5] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39003
  [6] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/38635
  [7] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39966
  [8] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/37874
  [9] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/37930
  [10] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/42411

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Associate Professor (Docent), KI, 1987 Professor, KI, 2000, Karolinska Institutet, 1987

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI