Kjell Larsson

Kjell Larsson

Professor Emeritus/Emerita
E-postadress: kjell.larsson@ki.se
Telefon: +46852487489
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 STOCKHOLM
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Palmberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Luftvägsinflammation orsakad av luftburen exponering.

Forskningsbeskrivning

 • I flera delprojekt studeras inflammatoriska tillstånd i lungor och luftvägar. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas företrädesvis av tobaksrökning och samvarierar i hög utsträckning med andra sjukdomstillstånd. Vid KOL noteras även ett betydande systemiskt engagemang. En viktig forskningslinje är att karakterisera systemisk inflammation och inflammation i luftvägar vid KOL och att relatera dessa fynd till kliniska utfallsvariabler som lungfunktion, livskvalitet, förekomst av emfysem, fysisk prestationsförmåga, tandlossning, hjärtsjukdom etc.

  I en annan forskningslinje karakteriseras luftvägsinflammation och påverkan på lungfunktion och systemengagemang vid exponering för organiskt damm. Inhalation av lantbruksdamm från svingårdar leder till en synnerligen kraftig luftvägsinflammation samt en ökning av direkt bronkiell reaktivitet. I exponeringsstudier av friska försökspersoner och lantbrukare bedöms inflammatoriska parametrar med huvudvikt på neutrofil granulocytfunktion och icke-förvärvat immunsvar i blod, upphostningsprov, sköljvätska från bronkoskopier. Våra tidigare studier har visat att lantbrukare har ett nedsatta inflammatoriska och fysiologiska svar mot akut exponering i svinhus vilket sannolikt tyder på någon form av immunologisk och fysiologisk toleransutveckling till följd av långvarig kontinuerlig exponering.

  Finansiering:
  Hjärt-Lungfonden
  Stockholms Läns Landsting


  Fem utvalda publikationer:

  1. Nathell L, Nathell M, Malmberg P, Larsson K.
  COPD diagnosis related to different guidelines and spirometry techniques. Respir Res. 2007 Dec 4
 • 8(1):89.

  2. Strandberg K, Ek A, Palmberg L, Larsson K.
  Fluticasone and ibuprofen do not add to the effect of salmeterol on organic dust-induced airway inflammation and bronchial hyper-responsiveness. Journal of internal medicine. 2008 Jul
 • 264(1):83-94.

  3. Dahlen B, Lantz AS, Ihre E, Skedinger M, Henriksson E, Jorgensen L, Ekström T, Dahlén S-E, Larsson K
  Effect of formoterol with or without budesonide in repeated low-dose allergen challenge. Eur Respir J. 2009
 • 33:747-53.

  4. Stallberg B, Selroos O, Vogelmeier C, Andersson E, Ekstrom T, Larsson K.
  Budesonide/formoterol as effective as prednisolone plus formoterol in acute exacerbations of COPD: a double-blind, randomised, non-inferiority, parallel-group, multicentre study. Respir Res. 2009 Feb 19
 • 10(1):11.

  5. Sundblad BM, von Scheele I, Palmberg L, Olsson M, Larsson K.
  Repeated exposure to organic material alters inflammatory and physiological airway responses. Eur Respir J. 2009 Feb 12
 • 34:80-8.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI