Magnus Wickman

Magnus Wickman

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: magnus.wickman@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Bergström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • MD, PhD, professor emeritus i pediatrisk allergologi.

  Erhöll Stora priset från Svenska föreningen för allergi 2012

Forskningsbeskrivning

 • Utveckling av allergisjukdom bland barn och ungdomar.

  Sedan slutet av 80-talet pågår arbete med att dels kartlägga förekomsten av olika allergisjukdomar i landet och förändringar över tid, allergisjukdomars naturliga förlopp och riskfaktorer avseende dessa. Forskningen kan beskrivas som kliniskt inriktad, dvs patientnära och med möjligeter till direkt implementering i den unga befolkningen.

  Forskningen utgår från en födelsekohort bland barn som startades 1994. Studien fick namnet BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, en Epidemiologisk studie) Studien kom att inkludera drygt 4000 nyfödda barn samtliga boende i Stockholm. Upprepade uppföljningar har skett inkluderande undersökningar och provtagningar, och den senaste som avslutades 2012 då barnen, numera ungdomar, var 16 år och med fortsatt hög svarsfrekvens (78%). Områden som har belysts är tidiga exponeringsfaktorers betydelse för utveckling av allergi, allergisnuva, eksem och astma samt lungfunktion.

  Faktorer som studerats har varit ärftlighet inklusive genetiska markörer, tidiga infektioner och kostfaktorer inklusive bröstmjölk, luftföroreningar såsom exponering för tobaksrök, luftföroreningar från inomhusmiljön och biltrafik. Betydelsen av tidig exponering för allergen har också studerats. Stor vikt har lagts vad gäller skillnader mellan kön och socio-ekonomiska faktorer.

  Allergisk sensibilisering och födoämnesallergi

  Vi forskar även på hur allergisk sensibilisering förändras i relation till uttryck för allergisjukdom, inte minst mot allergen mot olika födoämnen och då i synnerhet jordnötter och olika trädnötter. Vi belyser detta område dels utifrån data utgående från BAMSE-studien, dels i samarbete med Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm där vi använder oss av rent kliniska material. Vi använder oss av en högteknologisk metod för att mäta förekomst av allergiantikroppar i serum, vilket medfört att vi nu kan studera 140 proteinmolekyler från växt- och djurlivet och deras roll i bildandet av allergiantikroppar.

  Samarbete pågår med olika forskargrupper inom KI kopplade till Centrum för Allergiforskning, Stockholms Universitet samt forskare i Norge, Tyskland, Hollan, England, Irland och Spanien. BAMSE har ingått i 5 större EU projekt (AirAllerg, GA2LEN, GABRIEL, ENRIECO och MeDALL). Forskargruppen består av läkare, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, datasamordnare/databashanterare och statistiker.

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2017;140(2):587-590.e7
  Asarnoj A; Hamsten C; Lupinek C; Melén E; Andersson N; Anto JM; Bousquet J; Valenta R; van Hage M; Wickman M; MeDALL Consortium
 • Review: ALLERGY. 2017;72(6):857-865
  Bousquet J; Caimmi DP; Bedbrook A; Bewick M; Hellings PW; Devillier P; Arnavielhe S; Bachert C; Bergmann KC; Canonica GW; Chavannes NH; Cruz AA; Dahl R; Demoly P; De Vries G; Mathieu-Dupas E; Finkwagner A; Fonseca J; Guldemond N; Haahtela T; Hellqvist-Dahl B; Just J; Keil T; Klimek L; Kowalski ML; Kuitunen M; Kuna P; Kvedariene V; Laune D; Pereira AM; Carreiro-Martins P; Melén E; Morais-Almeida M; Mullol J; Muraro A; Murray R; Nogueira-Silva L; Papadopoulos NG; Passalacqua G; Portejoie F; Price D; Ryan D; Samolinski B; Sheikh A; Siroux V; Spranger O; Todo Bom A; Tomazic PV; Valero A; Valovirta E; Valiulis A; VandenPlas O; van der Meulen S; van Eerd M; Wickman M; Zuberbier T
 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2017;139(4):1407-1408
  Bousquet J; Anto JM; Just J; Keil T; Siroux V; Wickman M
 • Corrigendum: CLINICAL AND TRANSLATIONAL ALLERGY. 2017;7:5
  Bousquet J; Farrell J; Crooks G; Hellings P; Bel EH; Bewick M; Chavannes NH; de Sousa JC; Cruz AA; Haahtela T; Joos G; Khaltaev N; Malva J; Muraro A; Nogues M; Palkonen S; Pedersen S; Robalo-Cordeiro C; Samolinski B; Strandberg T; Valiulis A; Yorgancioglu A; Zuberbier T; Bedbrook A; Aberer W; Adachi M; Agusti A; Akdis CA; Akdis M; Ankri J; Alonso A; Annesi-Maesano I; Ansotegui IJ; Anto JM; Arnavielhe S; Arshad H; Bai C; Baiardini I; Bachert C; Baigenzhin AK; Barbara C; Bateman ED; Beghé B; Kheder AB; Bennoor KS; Benson M; Bergmann KC; Bieber T; Bindslev-Jensen C; Bjermer L; Blain H; Blasi F; Boner AL; Bonini M; Bonini S; Bosnic-Anticevitch S; Boulet LP; Bourret R; Bousquet PJ; Braido F; Briggs AH; Brightling CE; Brozek J; Buhl R; Burney PG; Bush A; Caballero-Fonseca F; Caimmi D; Calderon MA; Calverley PM; Camargos PAM; Canonica GW; Camuzat T; Carlsen KH; Carr W; Carriazo A; Casale T; Cepeda Sarabia AM; Chatzi L; Chen YZ; Chiron R; Chkhartishvili E; Chuchalin AG; Chung KF; Ciprandi G; Cirule I; Cox L; Costa DJ; Custovic A; Dahl R; Dahlen SE; Darsow U; De Carlo G; De Blay F; Dedeu T; Deleanu D; De Manuel Keenoy E; Demoly P; Denburg JA; Devillier P; Didier A; Dinh-Xuan AT; Djukanovic R; Dokic D; Douagui H; Dray G; Dubakiene R; Durham SR; Dykewicz MS; El-Gamal Y; Emuzyte R; Fabbri LM; Fletcher M; Fiocchi A; Fink Wagner A; Fonseca J; Fokkens WJ; Forastiere F; Frith P; Gaga M; Gamkrelidze A; Garces J; Garcia-Aymerich J; Gemicioğlu B; Gereda JE; González Diaz S; Gotua M; Grisle I; Grouse L; Gutter Z; Guzmán MA; Heaney LG; Hellquist-Dahl B; Henderson D; Hendry A; Heinrich J; Heve D; Horak F; Hourihane JOB; Howarth P; Humbert M; Hyland ME; Illario M; Ivancevich JC; Jardim JR; Jares EJ; Jeandel C; Jenkins C; Johnston SL; Jonquet O; Julge K; Jung KS; Just J; Kaidashev I; Khaitov MR; Kalayci O; Kalyoncu AF; Keil T; Keith PK; Klimek L; Koffi N'Goran B; Kolek V; Koppelman GH; Kowalski ML; Kull I; Kuna P; Kvedariene V; Lambrecht B; Lau S; Larenas-Linnemann D; Laune D; Le LTT; Lieberman P; Lipworth B; Li J; Lodrup Carlsen K; Louis R; MacNee W; Magard Y; Magnan A; Mahboub B; Mair A; Majer I; Makela MJ; Manning P; Mara S; Marshall GD; Masjedi MR; Matignon P; Maurer M; Mavale-Manuel S; Melén E; Melo-Gomes E; Meltzer EO; Menzies-Gow A; Merk H; Michel JP; Miculinic N; Mihaltan F; Milenkovic B; Mohammad GMY; Molimard M; Momas I; Montilla-Santana A; Morais-Almeida M; Morgan M; Mösges R; Mullol J; Nafti S; Namazova-Baranova L; Naclerio R; Neou A; Neffen H; Nekam K; Niggemann B; Ninot G; Nyembue TD; O'Hehir RE; Ohta K; Okamoto Y; Okubo K; Ouedraogo S; Paggiaro P; Pali-Schöll I; Panzner P; Papadopoulos N; Papi A; Park HS; Passalacqua G; Pavord I; Pawankar R; Pengelly R; Pfaar O; Picard R; Pigearias B; Pin I; Plavec D; Poethig D; Pohl W; Popov TA; Portejoie F; Potter P; Postma D; Price D; Rabe KF; Raciborski F; Radier Pontal F; Repka-Ramirez S; Reitamo S; Rennard S; Rodenas F; Roberts J; Roca J; Rodriguez Mañas L; Rolland C; Roman Rodriguez M; Romano A; Rosado-Pinto J; Rosario N; Rosenwasser L; Rottem M; Ryan D; Sanchez-Borges M; Scadding GK; Schunemann HJ; Serrano E; Schmid-Grendelmeier P; Schulz H; Sheikh A; Shields M; Siafakas N; Sibille Y; Similowski T; Simons FER; Sisul JC; Skrindo I; Smit HA; Solé D; Sooronbaev T; Spranger O; Stelmach R; Sterk PJ; Sunyer J; Thijs C; To T; Todo-Bom A; Triggiani M; Valenta R; Valero AL; Valia E; Valovirta E; Van Ganse E; van Hage M; Vandenplas O; Vasankari T; Vellas B; Vestbo J; Vezzani G; Vichyanond P; Viegi G; Vogelmeier C; Vontetsianos T; Wagenmann M; Wallaert B; Walker S; Wang DY; Wahn U; Wickman M; Williams DM; Williams S; Wright J; Yawn BP; Yiallouros PK; Yusuf OM; Zaidi A; Zar HJ; Zernotti ME; Zhang L; Zhong N; Zidarn M; Mercier J
 • Review: CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY. 2016;46(11):1389-1397
  Roberts G; Boyle R; Bryce PJ; Crane J; Hogan SP; Saglani S; Wickman M; Woodfolk JA
 • Review: ALLERGY. 2016;71(11):1513-1525
  Bousquet J; Anto JM; Akdis M; Auffray C; Keil T; Momas I; Postma DS; Valenta R; Wickman M; Cambon-Thomsen A; Haahtela T; Lambrecht BN; Lodrup Carlsen KC; Koppelman GH; Sunyer J; Zuberbier T; Annesi-Maesano I; Arno A; Bindslev-Jensen C; De Carlo G; Forastiere F; Heinrich J; Kowalski ML; Maier D; Melén E; Palkonen S; Smit HA; Standl M; Wright J; Asarnoj A; Benet M; Ballardini N; Garcia-Aymerich J; Gehring U; Guerra S; Hohman C; Kull I; Lupinek C; Pinart M; Skrindo I; Westman M; Smagghe D; Akdis C; Albang R; Anastasova V; Anderson N; Bachert C; Ballereau S; Ballester F; Basagana X; Bedbrook A; Bergstrom A; von Berg A; Brunekreef B; Burte E; Carlsen KH; Chatzi L; Coquet JM; Curin M; Demoly P; Eller E; Fantini MP; Gerhard B; Hammad H; von Hertzen L; Hovland V; Jacquemin B; Just J; Keller T; Kerkhof M; Kiss R; Kogevinas M; Koletzko S; Lau S; Lehmann I; Lemonnier N; McEachan R; Mäkelä M; Mestres J; Minina E; Mowinckel P; Nadif R; Nawijn M; Oddie S; Pellet J; Pin I; Porta D; Rancière F; Rial-Sebbag A; Saeys Y; Schuijs MJ; Siroux V; Tischer CG; Torrent M; Varraso R; De Vocht J; Wenger K; Wieser S; Xu C
 • Review: CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY. 2016;46(10):1248-1257
  Roberts G; Boyle R; Bryce PJ; Crane J; Hogan SP; Saglani S; Wickman M; Woodfolk JA
 • Review: LAKARTIDNINGEN. 2016;113:DTED
  Gülen T; Wickman M
 • Review: CLINICAL AND TRANSLATIONAL ALLERGY. 2016;6:29
  Bousquet J; Farrell J; Crooks G; Hellings P; Bel EH; Bewick M; Chavannes NH; de Sousa JC; Cruz AA; Haahtela T; Joos G; Khaltaev N; Malva J; Muraro A; Nogues M; Palkonen S; Pedersen S; Robalo-Cordeiro C; Samolinski B; Strandberg T; Valiulis A; Yorgancioglu A; Zuberbier T; Bedbrook A; Aberer W; Adachi M; Agusti A; Akdis CA; Akdis M; Ankri J; Alonso A; Annesi-Maesano I; Ansotegui IJ; Anto JM; Arnavielhe S; Arshad H; Bai C; Baiardini I; Bachert C; Baigenzhin AK; Barbara C; Bateman ED; Beghé B; Kheder AB; Bennoor KS; Benson M; Bergmann KC; Bieber T; Bindslev-Jensen C; Bjermer L; Blain H; Blasi F; Boner AL; Bonini M; Bonini S; Bosnic-Anticevitch S; Boulet LP; Bourret R; Bousquet PJ; Braido F; Briggs AH; Brightling CE; Brozek J; Buhl R; Burney PG; Bush A; Caballero-Fonseca F; Caimmi D; Calderon MA; Calverley PM; Camargos PAM; Canonica GW; Camuzat T; Carlsen KH; Carr W; Carriazo A; Casale T; Cepeda Sarabia AM; Chatzi L; Chen YZ; Chiron R; Chkhartishvili E; Chuchalin AG; Chung KF; Ciprandi G; Cirule I; Cox L; Costa DJ; Custovic A; Dahl R; Dahlen SE; Darsow U; De Carlo G; De Blay F; Dedeu T; Deleanu D; De Manuel Keenoy E; Demoly P; Denburg JA; Devillier P; Didier A; Dinh-Xuan AT; Djukanovic R; Dokic D; Douagui H; Dray G; Dubakiene R; Durham SR; Dykewicz MS; El-Gamal Y; Emuzyte R; Fabbri LM; Fletcher M; Fiocchi A; Fink Wagner A; Fonseca J; Fokkens WJ; Forastiere F; Frith P; Gaga M; Gamkrelidze A; Garces J; Garcia-Aymerich J; Gemicioğlu B; Gereda JE; González Diaz S; Gotua M; Grisle I; Grouse L; Gutter Z; Guzmán MA; Heaney LG; Hellquist-Dahl B; Henderson D; Hendry A; Heinrich J; Heve D; Horak F; Hourihane JOB; Howarth P; Humbert M; Hyland ME; Illario M; Ivancevich JC; Jardim JR; Jares EJ; Jeandel C; Jenkins C; Johnston SL; Jonquet O; Julge K; Jung KS; Just J; Kaidashev I; Kaitov MR; Kalayci O; Kalyoncu AF; Keil T; Keith PK; Klimek L; Koffi N'Goran B; Kolek V; Koppelman GH; Kowalski ML; Kull I; Kuna P; Kvedariene V; Lambrecht B; Lau S; Larenas-Linnemann D; Laune D; Le LTT; Lieberman P; Lipworth B; Li J; Lodrup Carlsen K; Louis R; MacNee W; Magard Y; Magnan A; Mahboub B; Mair A; Majer I; Makela MJ; Manning P; Mara S; Marshall GD; Masjedi MR; Matignon P; Maurer M; Mavale-Manuel S; Melén E; Melo-Gomes E; Meltzer EO; Menzies-Gow A; Merk H; Michel JP; Miculinic N; Mihaltan F; Milenkovic B; Mohammad GMY; Molimard M; Momas I; Montilla-Santana A; Morais-Almeida M; Morgan M; Mösges R; Mullol J; Nafti S; Namazova-Baranova L; Naclerio R; Neou A; Neffen H; Nekam K; Niggemann B; Ninot G; Nyembue TD; O'Hehir RE; Ohta K; Okamoto Y; Okubo K; Ouedraogo S; Paggiaro P; Pali-Schöll I; Panzner P; Papadopoulos N; Papi A; Park HS; Passalacqua G; Pavord I; Pawankar R; Pengelly R; Pfaar O; Picard R; Pigearias B; Pin I; Plavec D; Poethig D; Pohl W; Popov TA; Portejoie F; Potter P; Postma D; Price D; Rabe KF; Raciborski F; Radier Pontal F; Repka-Ramirez S; Reitamo S; Rennard S; Rodenas F; Roberts J; Roca J; Rodriguez Mañas L; Rolland C; Roman Rodriguez M; Romano A; Rosado-Pinto J; Rosario N; Rosenwasser L; Rottem M; Ryan D; Sanchez-Borges M; Scadding GK; Schunemann HJ; Serrano E; Schmid-Grendelmeier P; Schulz H; Sheikh A; Shields M; Siafakas N; Sibille Y; Similowski T; Simons FER; Sisul JC; Skrindo I; Smit HA; Solé D; Sooronbaev T; Spranger O; Stelmach R; Sterk PJ; Sunyer J; Thijs C; To T; Todo-Bom A; Triggiani M; Valenta R; Valero AL; Valia E; Valovirta E; Van Ganse E; van Hage M; Vandenplas O; Vasankari T; Vellas B; Vestbo J; Vezzani G; Vichyanond P; Viegi G; Vogelmeier C; Vontetsianos T; Wagenmann M; Wallaert B; Walker S; Wang DY; Wahn U; Wickman M; Williams DM; Williams S; Wright J; Yawn BP; Yiallouros PK; Yusuf OM; Zaidi A; Zar HJ; Zernotti ME; Zhang L; Zhong N; Zidarn M; Mercier J
 • Review: CLINICAL AND TRANSLATIONAL ALLERGY. 2016;6:47
  Bousquet J; Hellings PW; Agache I; Bedbrook A; Bachert C; Bergmann KC; Bewick M; Bindslev-Jensen C; Bosnic-Anticevitch S; Bucca C; Caimmi DP; Camargos PAM; Canonica GW; Casale T; Chavannes NH; Cruz AA; De Carlo G; Dahl R; Demoly P; Devillier P; Fonseca J; Fokkens WJ; Guldemond NA; Haahtela T; Illario M; Just J; Keil T; Klimek L; Kuna P; Larenas-Linnemann D; Morais-Almeida M; Mullol J; Murray R; Naclerio R; O'Hehir RE; Papadopoulos NG; Pawankar R; Potter P; Ryan D; Samolinski B; Schunemann HJ; Sheikh A; Simons FER; Stellato C; Todo-Bom A; Tomazic PV; Valiulis A; Valovirta E; Ventura MT; Wickman M; Young I; Yorgancioglu A; Zuberbier T; Aberer W; Akdis CA; Akdis M; Annesi-Maesano I; Ankri J; Ansotegui IJ; Anto JM; Arnavielhe S; Asarnoj A; Arshad H; Avolio F; Baiardini I; Barbara C; Barbagallo M; Bateman ED; Beghé B; Bel EH; Bennoor KS; Benson M; Białoszewski AZ; Bieber T; Bjermer L; Blain H; Blasi F; Boner AL; Bonini M; Bonini S; Bosse I; Bouchard J; Boulet LP; Bourret R; Bousquet PJ; Braido F; Briggs AH; Brightling CE; Brozek J; Buhl R; Bunu C; Burte E; Bush A; Caballero-Fonseca F; Calderon MA; Camuzat T; Cardona V; Carreiro-Martins P; Carriazo AM; Carlsen KH; Carr W; Cepeda Sarabia AM; Cesari M; Chatzi L; Chiron R; Chivato T; Chkhartishvili E; Chuchalin AG; Chung KF; Ciprandi G; de Sousa JC; Cox L; Crooks G; Custovic A; Dahlen SE; Darsow U; Dedeu T; Deleanu D; Denburg JA; De Vries G; Didier A; Dinh-Xuan AT; Dokic D; Douagui H; Dray G; Dubakiene R; Durham SR; Du Toit G; Dykewicz MS; Eklund P; El-Gamal Y; Ellers E; Emuzyte R; Farrell J; Fink Wagner A; Fiocchi A; Fletcher M; Forastiere F; Gaga M; Gamkrelidze A; Gemicioğlu B; Gereda JE; van Wick RG; González Diaz S; Grisle I; Grouse L; Gutter Z; Guzmán MA; Hellquist-Dahl B; Heinrich J; Horak F; Hourihane JOB; Humbert M; Hyland M; Iaccarino G; Jares EJ; Jeandel C; Johnston SL; Joos G; Jonquet O; Jung KS; Jutel M; Kaidashev I; Khaitov M; Kalayci O; Kalyoncu AF; Kardas P; Keith PK; Kerkhof M; Kerstjens HAM; Khaltaev N; Kogevinas M; Kolek V; Koppelman GH; Kowalski ML; Kuitunen M; Kull I; Kvedariene V; Lambrecht B; Lau S; Laune D; Le LTT; Lieberman P; Lipworth B; Li J; Lodrup Carlsen KC; Louis R; Lupinek C; MacNee W; Magar Y; Magnan A; Mahboub B; Maier D; Majer I; Malva J; Manning P; De Manuel Keenoy E; Marshall GD; Masjedi MR; Mathieu-Dupas E; Maurer M; Mavale-Manuel S; Melén E; Melo-Gomes E; Meltzer EO; Mercier J; Merk H; Miculinic N; Mihaltan F; Milenkovic B; Millot-Keurinck J; Mohammad Y; Momas I; Mösges R; Muraro A; Namazova-Baranova L; Nadif R; Neffen H; Nekam K; Nieto A; Niggemann B; Nogueira-Silva L; Nogues M; Nyembue TD; Ohta K; Okamoto Y; Okubo K; Olive-Elias M; Ouedraogo S; Paggiaro P; Pali-Schöll I; Palkonen S; Panzner P; Papi A; Park HS; Passalacqua G; Pedersen S; Pereira AM; Pfaar O; Picard R; Pigearias B; Pin I; Plavec D; Pohl W; Popov TA; Portejoie F; Postma D; Poulsen LK; Price D; Rabe KF; Raciborski F; Roberts G; Robalo-Cordeiro C; Rodenas F; Rodriguez-Mañas L; Rolland C; Roman Rodriguez M; Romano A; Rosado-Pinto J; Rosario N; Rottem M; Sanchez-Borges M; Sastre-Dominguez J; Scadding GK; Scichilone N; Schmid-Grendelmeier P; Serrano E; Shields M; Siroux V; Sisul JC; Skrindo I; Smit HA; Solé D; Sooronbaev T; Spranger O; Stelmach R; Sterk PJ; Strandberg T; Sunyer J; Thijs C; Triggiani M; Valenta R; Valero A; van Eerd M; van Ganse E; van Hague M; Vandenplas O; Varona LL; Vellas B; Vezzani G; Vazankari T; Viegi G; Vontetsianos T; Wagenmann M; Walker S; Wang DY; Wahn U; Werfel T; Whalley B; Williams DM; Williams S; Wilson N; Wright J; Yawn BP; Yiallouros PK; Yusuf OM; Zaidi A; Zar HJ; Zernotti ME; Zhang L; Zhong N; Zidarn M
 • Letter: ALLERGY. 2015;70(9):1190-1191
  Casas L; Sunyer J; Tischer C; Gehring U; Wickman M; Garcia-Esteban R; Lehmann I; Kull I; Reich A; Lau S; Wijga A; Antó JM; Nawrot TS; Heinrich J; Keil T; Torrent M
 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2015;136(2):512-4.e6
  Westman M; Stjärne P; Bergström A; Kull I; Toskala E; Cardell LO; Wickman M; Holmström M
 • Review: WORLD ALLERGY ORGANIZATION JOURNAL. 2015;8(1):31
  Canonica GW; Bachert C; Hellings P; Ryan D; Valovirta E; Wickman M; De Beaumont O; Bousquet J
 • Editorial comment: ALLERGY. 2015;70(4)
  Scadding G; Carr W; Berger W; Virchow JC; Wickman M; Stock P
 • Review: PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2014;25(6):516-533
  Nieto A; Wahn U; Bufe A; Eigenmann P; Halken S; Hedlin G; Høst A; Hourihane J; Just J; Lack G; Lau S; Matricardi PM; Muraro A; Papadopoulos N; Roberts G; Simpson A; Valovirta E; Weidinger S; Wickman M; Mazon A
 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2014;133(2):594-596
  Ballardini N; Bergström A; Böhme M; van Hage M; Hallner E; Johansson E; Söderhäll C; Kull I; Wickman M; Wahlgren C-F
 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2014;133(2):580-582
  Wickman M; Asarnoj A; Tillander H; Andersson N; Bergström A; Kull I; Melén E; Pershagen G; Ahlstedt S; Lilja G; van Hage M; MeDALL consortium
 • Review: PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2013;24(2):195-209
  Eigenmann PA; Atanaskovic-Markovic M; O'B Hourihane J; Lack G; Lau S; Matricardi PM; Muraro A; Namazova Baranova L; Nieto A; Papadopoulos NG; Réthy LA; Roberts G; Rudzeviciene O; Wahn U; Wickman M; Høst A; European Academy of Allergy and Clinical Immunolog; European Academy of Allergy and Clinical Immunolog
 • Review: ENVIRONMENTAL HEALTH. 2013;12:8
  Gehring U; Casas M; Brunekreef B; Bergström A; Bonde JP; Botton J; Chévrier C; Cordier S; Heinrich J; Hohmann C; Keil T; Sunyer J; Tischer CG; Toft G; Wickman M; Vrijheid M; Nieuwenhuijsen M
 • Review: ALLERGY. 2011;66(5):596-604
  Bousquet J; Anto J; Auffray C; Akdis M; Cambon-Thomsen A; Keil T; Haahtela T; Lambrecht BN; Postma DS; Sunyer J; Valenta R; Akdis CA; Annesi-Maesano I; Arno A; Bachert C; Ballester F; Basagana X; Baumgartner U; Bindslev-Jensen C; Brunekreef B; Carlsen KH; Chatzi L; Crameri R; Eveno E; Forastiere F; Garcia-Aymerich J; Guerra S; Hammad H; Heinrich J; Hirsch D; Jacquemin B; Kauffmann F; Kerkhof M; Kogevinas M; Koppelman GH; Kowalski ML; Lau S; Lodrup-Carlsen KC; Lopez-Botet M; Lotvall J; Lupinek C; Maier D; Makela MJ; Martinez FD; Mestres J; Momas I; Nawijn MC; Neubauer A; Oddie S; Palkonen S; Pin I; Pison C; Rancé F; Reitamo S; Rial-Sebbag E; Salapatas M; Siroux V; Smagghe D; Torrent M; Toskala E; van Cauwenberge P; van Oosterhout AJM; Varraso R; von Hertzen L; Wickman M; Wijmenga C; Worm M; Wright J; Zuberbier T
 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2010;125(4):941-943
  Böhme M; Kull I; Bergström A; Wickman M; Nordvall L; Pershagen G; Wahlgren C-F
 • Meeting abstract: EPIDEMIOLOGY. 2009;20(6):S34
  Gruzieva O; Nordling E; Wickman M; Pershagen G; Bellander T
 • Review: ALLERGY. 2008;63(8):981-989
  Ryan D; van Weel C; Bousquet J; Toskala E; Ahlstedt S; Palkonen S; van den Nieuwenhof L; Zuberbier T; Wickman M; Fokkens W
 • Published conference paper: PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2008;19 Suppl 19:4-16
  Hamelmann E; Herz U; Holt P; Host A; Lauener RP; Matricardi PM; Wahn U; Wickman M
 • Review: ALLERGY. 2008;63(7):842-853
  Bousquet J; Fokkens W; Burney P; Durham SR; Bachert C; Akdis CA; Canonica GW; Dahlen S-E; Zuberbier T; Bieber T; Bonini S; Bousquet PJ; Brozek JL; Cardell L-O; Crameri R; Custovic A; Demoly P; van Wijk RG; Gjomarkaj M; Holland C; Howarth P; Humbert M; Johnston SL; Kauffmann F; Kowalski ML; Lambrecht B; Lehmann S; Leynaert B; Lodrup-Carlsen K; Mullol J; Niggemann B; Nizankowska-Mogilnicka E; Papadopoulos N; Passalacqua G; Schünemann HJ; Simon H-U; Todo-Bom A; Toskala E; Valenta R; Wickman M; Zock JP
 • Review: ALLERGY. 2008;63 Suppl 86:8-160
  Bousquet J; Khaltaev N; Cruz AA; Denburg J; Fokkens WJ; Togias A; Zuberbier T; Baena-Cagnani CE; Canonica GW; van Weel C; Agache I; Aït-Khaled N; Bachert C; Blaiss MS; Bonini S; Boulet L-P; Bousquet P-J; Camargos P; Carlsen K-H; Chen Y; Custovic A; Dahl R; Demoly P; Douagui H; Durham SR; van Wijk RG; Kalayci O; Kaliner MA; Kim Y-Y; Kowalski ML; Kuna P; Le LTT; Lemiere C; Li J; Lockey RF; Mavale-Manuel S; Meltzer EO; Mohammad Y; Mullol J; Naclerio R; O'Hehir RE; Ohta K; Ouedraogo S; Palkonen S; Papadopoulos N; Passalacqua G; Pawankar R; Popov TA; Rabe KF; Rosado-Pinto J; Scadding GK; Simons FER; Toskala E; Valovirta E; van Cauwenberge P; Wang D-Y; Wickman M; Yawn BP; Yorgancioglu A; Yusuf OM; Zar H; Annesi-Maesano I; Bateman ED; Ben Kheder A; Boakye DA; Bouchard J; Burney P; Busse WW; Chan-Yeung M; Chavannes NH; Chuchalin A; Dolen WK; Emuzyte R; Grouse L; Humbert M; Jackson C; Johnston SL; Keith PK; Kemp JP; Klossek J-M; Larenas-Linnemann D; Lipworth B; Malo J-L; Marshall GD; Naspitz C; Nekam K; Niggemann B; Nizankowska-Mogilnicka E; Okamoto Y; Orru MP; Potter P; Price D; Stoloff SW; Vandenplas O; Viegi G; Williams D; World Health Organization; GA(2)LEN; AllerGen
 • Review: PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2008;19(1):1-4
  Høst A; Halken S; Muraro A; Dreborg S; Niggemann B; Aalberse R; Arshad SH; von Berg A; Carlsen K-H; Duschén K; Eigenmann PA; Hill D; Jones C; Mellon M; Oldeus G; Oranje A; Pascual C; Prescott S; Sampson H; Svartengren M; Wahn U; Warner JA; Warner JO; Vandenplas Y; Wickman M; Zeiger RS
 • Review: RHINOLOGY. 2007;45(2):112-121
  Van Cauwenberge P; Watelet J-B; Van Zele T; Wang D-Y; Toskala E; Durham S; Fokkens W; Lau S; Leynaert B; Wickman M; Salapatas M; Burney P; Mullol J; GA2LEN workpackages 3.2 and 3.3
 • Meeting abstract: EPIDEMIOLOGY. 2006;17(6):S148
  Nordling E; Berglind N; Melen E; Emenius G; Hallberg J; Nyberg F; Pershagen G; Svartengren M; Wickman M; Bellander T
 • Letter: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2005;115(6):1324-1325
  Kull I; Almqvist C; Lilja G; Pershagen G; Wickman M
 • Published conference paper: ALLERGY. 2005;60 Suppl 79:14-18
  Wickman M
 • Review: LAKARTIDNINGEN. 2004;101(21-22):1916-1919
  Almqvist C; Hedlin G; Pershagen G; Wickman M
 • Review: MONALDI ARCHIVES FOR CHEST DISEASE. 2002;57(2):113-114
  Wickman M
 • Published conference paper: PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2002;13(s15):11-13
  Wickman M; Kull I; Pershagen G; Nordvall SL
 • Meeting abstract: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2002;109(1):S136
  Almqvist C; Kull I; Van hage-HAmsten M; Nordvall L; Pershagen G; Wickman M
 • Meeting abstract: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2002;109(1):S267
  Melén E; Kull I; Nordvall L; Pershagen G; Tollin L; Wickman M
 • Editorial comment: ALLERGY. 2001;56(4):267-269
  Svartengren M; Wickman M
 • Letter: LANCET. 2001;357(9261):1042
  Wickman M; Swartengren M
 • Editorial comment: ALLERGY. 2000;55(7):589-590
  Lilja G; Wickman M
 • Meeting abstract: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2000;105(1):S104
  Klintberg B; Berglind N; Lilja G; Wickman M; van Hage-Hamsten M
 • Meeting abstract: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY. 2000;105(1):S80
  Melén E; Nordvall L; von Hage-Hamsten M; Wickman M; Lindfors A
 • Editorial comment: ALLERGY. 1998;53(11):1011-1012
  Lilja G; Wickman M
 • Review: ALLERGY. 1997;52(4):369-373
  Wickman M
 • Visa fler

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Inriktning: pediatrik, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI