Brun Ulfhake

Brun Ulfhake

Professor, Senior
E-postadress: brun.ulfhake@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Fysiologi, 141 52 Huddinge

Om mig

  • Brun Ulfhake föddes i Stockholm 1952 och tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1980. Läkarutbildningen varvades med forskning
  • 1982 disputerade han på en avhandling om elektriska egenskaper, funktion och struktur hos centrala nervceller. Därefter var han kliniskt verksam, bland annat som anestesiolog och dykläkare, respektive bedrev neurobiologisk forskning vid Karolinska Institutet. 1988 blev han docent och 1994 universitetslektor. En period i början av 1990-talet tillbringade Brun Ulfhake som postdoktor vid NIH, USA, och han har sedan 1991 forskat vid Karolinska Institutet kring sambandet mellan vår arvsmassa och förändringar i nervsystemets funktion under åldrandet.

    Brun Ulfhake utnämndes den 1 mars 2001 till professor i anatomi vid Karolinska Institutet.

    Brun Ulfhake har haft ett flertal engagemang inom såväl undervisningen vid Karolinska Institutet som djurförsöksetiska frågor
  • bland annat som studierektor för anatomiutbildningen. Sedan 1 januari 2013 är Brun Ulfhake verksamhetschef för Komparativ medicin.

Forskningsbeskrivning

  • Åldrandet är oundvikligt och samtidigt en ojämlik process där vissa personer blir en bra bit över hundra medan andra får ett betydligt kortare liv. Det som avgör är samspelet mellan vår arvsmassa och vårt beteende i kombination med olika epigenetiska, omgivningsrelaterade, faktorer. Forskningen syftar till att skapa förståelse för vilka arvsanlag och genregleringar som ligger bakom de funktionsnedsättningar som kommer med stigande ålder. Den kunskapen kan sedan användas till att mildra åldrandets negativa konsekvenser för individen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI