Sten Lindahl

Sten Lindahl

Professor Emeritus/Emerita
E-postadress: sten.lindahl@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum B5, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Anestesiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

  Sten Lindahl är utbildad vid Lunds Universitet. Han disputerade 1977 och blev tre år senare både färdig intensivvårdsläkare och barnläkare. Större delen av 1980-talet spenderade han i England och USA som Post doc på Institute of Child Health, University of London respektive anställd som överläkare/forskare på Mayo Clinic i Minnesota.

  Han utnämndes till professor vid Karolinska Institutet 1990 och är verksam som emeritus sedan 2012.

  Han har varit vice ordförande och ordförande i Nobelkommittén för priset i fysiologi eller medicin och är ledamot i Nobelförsamlingen.

Forskningsbeskrivning

 • Sten Lindahl har forskat kring lungans funktion i samband med intensivvård. En av de frågor som har intresserat honom är hur andningen regleras som svar på förändringar i blodets syrehalt och vilken inverkan narkosmedel har på denna reglering.

  Sten Lindahl har också ägnat mycket uppmärksamhet åt vad som avgör lungans syreupptagningsförmåga. Han har bland annat undersökt varför lungfunktionen hos svårt lungsjuka patienter förbättras när de vänds från ryggläge till bukläge.

  Sten Lindahl och hans forskargrupp har visat att det blodkärlsavslappnande enzymet NO-syntas produceras i större mängder i lungans ryggsida än i lungans bröstsida. Detta förhållande, som troligen utvecklades hos våra fyrbenta förfäder, bidrar till att förklara varför syreupptagningen går lättare när ryggen är vänd uppåt. Forskningen har öppnat möjligheten att förbättra lungfunktionen med hjälp av läkemedel som verkar genom samma mekanism.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI