Mats Rudling

Mats Rudling

Anknuten till Forskning
E-postadress: mats.rudling@ki.se
Telefon: +46852482921
Besöksadress: C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Endokrinologi och diabetes Parini, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid institutionen för biovetenskaper och näringslära samt institutionen för medicin, Huddinge.

    Mats Rudling föddes 1954 i Stockholm. Han läste medicin vid Karolinska Institutet och tog läkarexamen 1980, började sedan forska och 1986 disputerade han på en avhandling om användning av lipoproteinet LDL som bärare av cytostatika till tumörer.

    1998-1990 vistades Mats Rudling som postdoc vid Michael Brown och Joseph Goldsteins laboratorium i Dallas, Texas. Han återvände sedan till Sverige, legitimerades 1995 och fick tjänst vid Huddinge Sjukhus, där han varit verksam sedan dess.

    Under åren 1990-1996 och 1998-2004 har Mats Rudling innehaft forskartjänster från dåvarande MFR. 1994 blev han docent i experimentell medicin vid KI och 2005 universitetslektor.

Forskningsbeskrivning

  • Hjärtkärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt land. Förhöjda kolesterolvärden i blodet utgör en riskfaktor för dessa sjukdomar. Studier har visat att en sänkning av kolesterol i blodet leder till en förbättrad prognos vid hjärtkärlsjukdom och till förlängd överlevnad. Kroppens förmåga att bilda och göra sig av med kolesterol påverkas bland annat av olika hormoner. Hur denna reglering sker utgör en huvudlinje i Mats Rudlings forskning.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI