Gunilla Sandborgh Englund

Gunilla Sandborgh Englund

Professor | Docent
Telefon: +46852488103
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning. Jag är legitimerad tandläkare och toxikolog och har fått min forskarutbildning och grundutbildning vid KI. Jag har handlett sju doktorander till disputation.

    2015-2022 har jag varit föreståndare för ACT (Akademiskt centrum för äldretandvård).

    2017-2023 har jag varit projektledare för Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES, som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning utgörs främst av registerstudier och handlar om oral hälsa samt interaktionen mellan oral och allmän hälsa. Jag leder också ett forskningsprojekt om Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Odontologi, Karolinska Institutet, 2010-

Examina och utbildning

  • Docent, Odontologisk toxikologi, Karolinska Institutet, 2004
  • DOKTORSEXAMEN I MEDICINSK VETENSKAP, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI