Anette Lohmander

Anette Lohmander

Professor Emeritus/Emerita
Telefon: +46852488901
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Utbildning: logopedexamen 1982, fil kandexamen (lingvistik och filosofi), 1983, doktorsexamen 1996, docent i logopedi 2003.
  Akademisk titel: Professor emerita
  Publikationer: 109 peer reviewed articles in international journals (1985-2023). Totalt antal citeringar: 2014 (exkl själv-citeringar), den mest citerade artikeln har 130 citeringar. H-index: 31 (Web of Science, januari 2024).

  Redigerat, författat och medförfattat bok, bokkapitel, test för bedömning av tal.
  I samverkan utvecklat en interaktiv svensk webbsida PUMA (Praktisk Utbildning med MultimediaAnvändning) för studenter och kliniker inom logopedi. Och en engelsk - CLISPI (CLeft palate International Speech Issues), ursprungligen en del av Eurocran-projektet, stödjer utvecklingen av bästa praxis för kliniskt arbete och forskning relaterad till gomspalt.

Forskningsbeskrivning

 • Utforska prediktorer och möjligheter till förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av senare talstörningar hos personer med gomspalt (kirurgiskt, audiologisk).
  - Tidig identifiering av prediktorer i joller för senare avvikelser i tal och kommunikation
  - Utveckla metoder för bedömning av strukturellt eller neurogent betingade tal- och kommunikationsstörningar.
  - Utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för bestående tal- eller kommunikationsstörning relaterad till orofacial missbildning eller dysfunktion.

  PROJEKT
  - Tal vid LKG: Scandcleftprojektet, Eurocran (European Collaboration on Craniofacial Anomalies) Timing Of Palatal Surgery in cleft palate (TOPS), Tidig Utveckling av Tal och Hörsel (TUTH)
  - Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk – EDDiS (Early Development and Disorders in Speech/Language).
  - Utvärdering av logopedisk intervention för barn och ungdomar med kvarstående talstörning.

Undervisning

 • Ledningsuppdrag: Programansvarig för logopedprogrammet vid Göteborgs universitet 2000-2008 och vid Karolinska Institutet 2009. Lärarrepresentant i styrelsen för utbildning, KI, 2012-2017. Grundutbildningsansvarig vid Institution CLINTEC 2017-2019.

  Undervisning på logopedutbildningen framförallt inom områdena velofarynxfunktion och dysfunktion, LKG-relaterade talavvikelser, tidig utveckling och avvikelser i tal och språk samt handlett 55 examensarbeten i logopedi.

  Handledning på master- och forskarnivå: handlett 6 masterprojekt till examen och 15 doktorander till disputation (8 som huvudhandledare), en internationell gästdoktorand samt 3 postdoktorer. För närvarande handledare för två doktorander varav en som huvudhandledare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI