Jan Östergren

Jan Östergren

Projektledare | Docent
E-postadress: jan.ostergren@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Övriga FG, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jan Östergren är professor emeritus i medicin. Hans forskning handlar framför allt om angiologi, det vill säga vaskulär medicin och hypertoni/högt blodtryck.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Projektledare, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

  • Docent, Karolinska Institutet, 1988

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI