Juni Palmgren

Juni Palmgren

Anknuten till Forskning
E-postadress: juni.palmgren@ki.se
Telefon: +46852486120
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Stockholm
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB III, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskning i statistisk metodik omfattar utvecking av teorin för generaliserade linjära modeller och överlevnadsanalys till att hantera flerdimensionella utfallsvariabler och ofullständiga data. Detta leder oundvikligen till komplexa skattningsprocedurer, inkluderande likelihoodbaserade EM strategier och Bayesiansk simuleringsbaserad inferens. Användningen av "kausalmodeller" för att hantera effekten av icke-slumpmässigt bortfall i randomiserade studier har under flere år varit ett av mina intresseområden. En utveckling av denna kausalmodellram till longitudinella data och observationsstudier är angeläget. Ett tidigare intresseområde, som under senare tid fått ny aktualitet, är utvecklingen av teorin för generaliserade linjära modeller till en klass av modeller där varje observationsenhet har sin egen specifika icke-linjära link funktion. Som komplement till ovanstående delar jag intresset för modern statistisk genetik med flere av mina biostatistikkolleger inom och utom landet.

  Hur utnyttjar man modern statistisk metodik för studier i genetisk epidemiologi och molekylärgenetik? Aktuella frågor rör studieupplägg och analys vid "Linkage disequilibrium mapping" och "associationsstudier" för fall-kontroll data och för familjebaserade data, inklusive tvillingdata. Hantering av selektiva sampling strategier och av longitudinella multivariata fenotyper ingår i problemställningen. Det mesta av min tillämpade forskning relaterar till cancer och även till psykiatriska och metabola sjukdomar.

  Utbildning:
  • 1973 Fil Mag (Matematik), Helsingfors Universitet, Finland
  • 1987 Pol Dr (Statistik), Helsingfors Universitet, Finland
  • 1989 Docent (Statistik), Helsingfors Universitet, Finland

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI