Bo Runeson

Bo Runeson

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: bo.runeson@ki.se
Besöksadress: Capio S:t Görans sjukhus, Centrum för psykiatriforskning, 11281 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Dahlin, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Min avhandling 1990 handlade om suicid bland unga, den byggde på intervjuer med efterlevande och gjordes vid Göteborgs universitet. Fortsatte med suicidologisk forskning parallellt med kliniskt arbete inom allmän psykiatri i Västra Götaland.

    1997 blev jag docent i psykiatri, särskilt suicidologi, vid Karolinska Institutet. 1999 började jag arbeta på psykiatriska kliniken vid S:t Göran, med särskilt ansvar för läkarutbildningen i psykiatri och kliniskt arbete med bipolära patienter. Har varit GUA, grundutbildningsansvarig och medlem av institutionsledningen.

    2008 installerad som professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, numera senior professor. Har haft en forskargrupp med inriktning på suicid, våld och ohälsa bland unga. Metodiken har byggt på nationella register och kliniska patientmaterial. Startade kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR). Har varit ansvarig för kliniska riktlinjer och regionalt vårdprogram för suicidnära patienter.

    Har varit vetenskapligt råd vid SBU, Socialstyrelsen och fortsatt vid Kriminalvården. Ledamot av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor Emeritus/Emerita, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Docent, Psykiatri, särskilt suicidologi, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI