Kerstin Sjögren Fugl-Meyer

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer

Professor Emeritus/Emerita
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor emerita i socialt arbete, inriktning klinisk sexologi.
  Utifrån ett bio-psykosocialt perspektiv har min forskning fokuserat
  sexologiska konsekvenser av somatisk sjukdom, sexuell hälsa samt
  livstillfredsställelse. Tillsammans med medarbetare har jag också utvecklat
  det generiska livstillfredsställelse instrumentet LiSat-11 vilket sedan
  många år används i nationell och internationell forskning och i klinisk
  verksamhet.
  Jag leder forskargrupp ”Socialt arbete i hälso- och sjukvård” där
  socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och
  interpersonella faktorers betydelse för patientens och närståendes hälsa
  och välbefinnande är i centrum. Här inkluderas både interprofessionellt
  samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete. Arbetet sker i nära samverkan
  med Funktionsområdet Socialt arbete i hälso- och sjukvård vid Karolinska
  Universitetssjukhuset.
  Jag är gästprofessor vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus HF, Nesodden, Norge
  och deltar där i forskning inom det rehabiliteringsmedicinska och
  sexologiska området samt i arbeten kring att leva med sällsynts
  diagnoser/sjukdomar. Arbetet vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus har bland
  annat lett till samarbete i prospektiva multicenterstudier av
  strokerehabilitering med kliniker i USA, Kina, Ryssland, Palestina och
  Israel.
  Jag är delaktiv i den fristående interprofessionella kurser på avancerad
  nivå: ”Sexualmedicin – en introduktion”.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI