Jan Bolinder

Jan Bolinder

Professor | Docent
E-postadress: jan.bolinder@ki.se
Telefon: +46852483301
Besöksadress: C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Endokrinologi och diabetes Bolinder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jan Bolinder föddes 1952 i Västerås, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1977 och disputerade där 1983. Samma år blev han specialist i allmän internmedicin och 1992 även i endokrinologi och diabetologi.

  Åren 1983-85 innehade han en MFR/VR-finansierad forskartjänst på heltid och 1998-2004 på halvtid i klinisk diabetesforskning. Han blev 1985 docent vid Karolinska Institutet, och 1988 först biträdande överläkare därefter 1993 överläkare vid Centrum för metabolism och endokrinologi, Huddinge Universitetssjukhus.

  Åren 1995-2003 var han sektionschef och områdesansvarig för diabetesvården vid kliniken, 2003 även tf verksamhetschef. Han är sedan 2004 prefekt vid institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Forskningsbeskrivning

 • Diabetes är en av våra stora folksjukdomar där framförallt den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes, utgör ett globalt hot mot folkhälsan.

  Med mikrodialysteknik studerar forskargruppen hur frisättningen av fettsyror regleras i fettväv och muskelvävnad, och vilken betydelse detta har för utvecklingen av insulinresistens och typ 2-diabetes.

  I olika samarbetsprojekt och kliniska studier studeras diabetesterapier och tekniker för kontinuerlig glukosmätning. Förekomst av diabetes och diabeteskomplikationer studeras av Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicin, Karolinska Institutet, 1985
 • Disputerade, Karolinska Institute, 1983
 • Läkarexamen, Karolinska Institute, 1977

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI