Peter Aspelin

Peter Aspelin

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: peter.aspelin@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för radiologi C1:46, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Legitimerad läkare 1970, disputerar i radiologi 1976. Docent 1977 och professor i medicinsk radiologi 1989 vid Karolinska Institutet. Har prodekanus 1993-95 och prorektor 1995-2001 vid Karolinska Institutet. Medlem och ordförande i vetenskapliga rådet vid SBU 2000-2005. Har varit ordförande och sekreterare i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, ordförande och vice ordförande vid Karolinska Universitetssjukhusets FoUU-kommitté och ordförande i Svenska Läkaresällskapet 2008-2009.

Forskningsbeskrivning

  • Huvudsakliga personliga forskningsområdet har varit och är röntgenkontrastmedel, framför allt de joderade. Forskningen har varit fokuserad på effekten av kontrastmedel, bl.a. bildkvalitet och biverkningar av kontrastmedel. Icke mins har framför allt har kontrastmedels verkan på blodet, röda blodkroppar och på njurarna och deras funktion varit fokus för forskningen.

    Utöver detta har användandet av kontrastmedel för att framställa angiogenes varit en av forskningslinjerna. Det är välkänt att nybildning av kärl är ett tidigt tecken på cancer och genom att studera kontrastmedels distribution inom framför allt bröst-, lever- och pankreastumörer kan man tidigt med olika imaging metoder identifiera en kärltillväxt. Denna kunskap om kärlens visualisering går också att använda för att bedöma behandlingseffekter av tumörer.

    Utöver detta egna forskningsområde har handledning till ett drygt tiotal doktorander innehållit forskningsområden som imaging av brösttumörer, både med MR och nuklearmedicinska metoder liksom imaging av hälsenor och imaging inom cardiovaskulära och neuroradiologiska områden.

Undervisning

  • Undervisar såväl nationellt som internationellt inom diagnostisk radiologi för läkare, röntgensjuksköterskor, allmänläkare och föreläser för blivande specialistläkare och färdiga specialister inom framför allt ämnesområdet röntgenkontrastmedel, dess verkningar och biverkningar.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

  • Docent, Lunds Universitet, 1977

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI