Lars Agreus

Lars Agreus

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: lars.agreus@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i Allmänmedicin sedan 1981 och disputerade i Uppsala 1993. Jag började på Sektionen för Allmänmedicin vid Karolinska Institutet 2000, där jag blev docent 2003 och professor 2007.

  Jag började som forskare vid Sektionen för Allmänmedicin i Uppsala 1987. Jag utbildade mig i övre endoskopi i slutet på 1980 talet. Jag disputerade vid Uppsala Universitet där på en avhandling ”The Abdominal Symptom Study” 1993. Jag var sedan gästforskare hos Professor Nicholas J.
  Talley vid University of Sydney (Department of medicine, Penrith, NSW) 1996-97.

  Jag blev 1999 universitetslektor vid enheten för allmänmedicin, Uppsala universitet. År 2000 tillträdde jag en forskartjänst vid Centrum för allmänmedicin vid Karolinska Institutet, där jag 2003 blev docent i allmänmedicin. Jag blev 2004 universitetslektor i allmänmedicin med inriktning mot primärvårdsgastroenterologi vid Karolinska Institutet. Jag blev 2006 biträdande studierektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, och jag utnämndes till professor 2007.

  Jag var sektionschef för Sektionen för Allmänmedicin 2008-2013. Jag blev efter pension 2016 först senior professor och därefter professor emeritus. Jag är sedan 2014 Conjoint Professor, School of Medicine and Public Health, Faculty of Health and Medicine, University of Newcastle, NSW, Australia. Jag fick the Rome Foundation Award 2011.

Forskningsbeskrivning

 • Vid så kallade funktionella diagnoser hittas ofta inte någon bakomliggande orsak. Till denna diagnosgrupp räknas några bland befolkningen mycket
  vanliga symtom från mag-tarmkanalen, som colon irritabile, dyspepsi och gastroesofageal reflux, ett tillstånd där den övre magmunnen inte sluter
  tätt, ofta på grund av ett diafragmabråck. Dyspepsi är ett samlingsnamn för allmänna besvär som smärta och uppkördhet från övre delen av
  mag-tarmkanalen, tolvfingertarmen och magsäcken.

  Colon irritabile, ett tillstånd som ibland också kallas IBS (irritable bowel syndrome), ger besvärande symtom från tjocktarmen som omväxlande diarré och förstoppning, gaser och buksmärta. Flera stora befolkningsstudier har ökat kunskapen om dessa så kallade funktionella tillstånd i magtarmkanalen. Jag har med hjälp av bland annat endoskopi studerat den övre och nedre gastrointestinala kanalen hos vuxna personer, det vill säga inte patienter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI