Barnonkologi

Tack vare forskning överlever idag cirka åttio procent av de barn som drabbas av cancer. Men hur ökar vi överlevnaden ytterligare och förbättrar det psykosociala stödet för patienterna och deras familjer? Hur kan vi förbättra behandlingen så att de som överlever slipper långsiktiga biverkningar?

Forskning

Avdelningen för barnonkologi på institutionen för kvinnors och barns hälsa samlar forskare med olika bakgrund, kompetens och arbetssätt men med ett mål gemensamt: att förbättra överlevnaden och livskvalitén för barn med cancer och hematologiska sjukdomar. Vi arbetar tvärvetenskapligt och vår forskning berör allt från orsaker till sjukdomarna, diagnostik, medicinsk behandling till omvårdnad och seneffekter.

Exempel på aktuell forskning på avdelningen för barnonkologi:

  • Molekylära signalvägar i olika barncancerformer.
  • Befintliga behandlingsprotokoll för leukemier och sarkom.
  • Metoder att motverka hjärnskador som uppstår vid strålbehandling.
  • Fertilitetsbevarande åtgärder för unga pojkar som genomgår cancerbehandlingar.
  • Förbättra överlevnad och minska komplikationer hos barn med blodsjukdomar som histiocytoser.
  • Cellgiftbehandlingens påverkan på barnets immunförsvar.
  • Vårdforskning om interkulturell vård, klinisk etik, palliativ vård och socioekonomiska aspekter av hur cancer påverkar familjen.
  • Epidemiologiska registerstudier av barn med cancer på nationell och internationell nivå.

Våra forskningsmetoder

Vanligaste forskningsmetoder på avdelningen för barnonkologi är prekliniska försök på labb, kliniska studier och registerbaserad forskning. Stora delar av forskningen sker i samarbete med forskargrupper på andra institutioner vid Karolinska Institutet och klinikerna på Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsområden och forskningsgrupper

Kontakt

Profile image

Anna Nilsson

Avdelningschef
Profile image

Désirée Gavhed

Forskningssamordnare
Profile image

Indranil Sinha

Bioinformatiker
Jelaine Legaspi
2024-02-12