Melissa Jakobsson

Doktorand
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2022
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI