Barncancerepidemiologi

Vi utför epidemiologiska studier av barn med cancer på nationell, nordisk och internationell nivå. Forskargruppen utvecklar registerapplikationer för lagring och insamling av data och stöder kliniska studier. Dessutom erbjuder CCEG epidemiologiskt och statistiskt stöd till forskare inom forskning om barncancer.

CCEG ansvarar för det svenska kvalitetsregistret för barncancer och tjänstgör som datahanterare för en ny epidemiologisk studie som heter NOPHO-CARE (En nordisk studie om epidemiologi, biologi, behandling och överlevnad av barn med cancer och svåra hematologiska sjukdomar) som är samarbete inom de länder som ingår i Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO). Registeruppgifterna utgör en plattform för CCEGs forskningsaktivitet.

 

Forskargruppsledare

Profile image

Päivi Lähteenmäki

Anknuten till Forskning

Forskningsområden 

Barncancerepidemiologi 

Epidemiologi av de sena effekterna av cancer i ung ålder

CCEG genomför nationella och internationella analyser av incidens, dödlighet och överlevnad hos barncancer, liksom mer komplex forskning angående behandlingsresultat. Mycket av forskningen bedrivs i samarbete med forskare någon annanstans (t.ex. medlemmar av Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology). Genom sina databaser stöder CCEG ett omfattande nätverk av kliniska och translationella forskare. Detta arbete har resulterat i ett stort antal publikationer baserade på data från register. Publikationslista finns på https://cceg.ki.se/

Gruppmedlemmar

Mats Marshall Heyman

Lektor/Överläkare
+46852482858

Lili Zheng

Systemutvecklare
+46852482322
Profile image

Shahid Tarar

Systemutvecklare
+46852482385

Nima Behnam Makoi

Systemutvecklare

Jenny Juhlin

Forskningssamordnare
+46852482846

Karin Lycke

Central monitor för Svenska Barncancerregistret
+46852482383

Forskningspartners

Cecilia Petersen, seniorforskare (NOPHO-CARE PI i Sverige), cecilia.petersen@sll.se

Arja Harila-Saari, professor, seniorforskare (HALLON-study PI i Sverige), arja.harila-saari@kbh.uu.se

Louise von Essen, professor, seniorforskare (ENGAGE-study PI i Sverige)  louise-von.essen@kbh.uu.se

Kirsi Jahnukainen, Professor, seniorforskare (Fedex-study) kirsi.jahnukainen@ki.se

Jelaine Legaspi
2024-02-12