Christina Egnell Gustafsson

Christina Egnell Gustafsson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Marshall Heyman, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Specialistläkare barnhematologi och onkologi. Barnonkologen Astrid Lindgrens
    Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

  • BMI och dess påverkan på läkemedelseffekt och biverkningar hos barn med ALL
    Barncancerfonden
    1 January 2022 - 31 December 2024

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI