Margareta af Sandeberg

Margareta af Sandeberg

Adjunkt
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och har arbetat inom
  barncancervården på Karolinska Universitetssjukhuset, numera Astrid
  Lindgrens Barnsjukhus, sedan 1977. Mina olika funktioner inom
  barncancervården har varit indelade i 10-års perioder
 • slutenvård,
  öppenvård, konsultssjuksköterska samt undervisning och forskning. Genom
  åren har jag speciellt intresserat mej för de cancersjuka barnens sociala
  liv under pågående behandling och startade 1977 det nationella nätverket
  av konsultsjuksköterskor inom barncancervård, vars huvudsyfte är att
  förhindra social isolering av barn med cancer, och var fram till 2014 dess
  sammankallande.
  Jag disputerade 2011 och mitt forskningsområde var barncancer, skola och
  infektioner. Idag kombinerar jag vårdutvecklingsarbete på barncancerenheten
  med ansvar för den nationella utbildningen i barnonkologisk vård på KI och
  forskning inom klinisk etik i Pernilla Pergerts vårdvetenskapliga
  forskargrupp, barncancerforskningsenheten, KI.
  I samarbete med representanter från de andra nordiska länderna startade jag
  det nordiska samarbetet Nordiska sjuksköterskor inom barnonkologin (NOBOS).
  Intresseområden/kompetens: barnonkologisk omvårdnad/vårdvetenskap och
  klinisk etik.
  * Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd
  utbildning, KI, 2020.
  * Universitetsdiplom i barnonkologisk vård (30 hp), Karolinska Institutet
  (KI), 2015.
  * Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2011.
  * Magisterexamen, KI, 2007.
  * Kandidatexamen, Sophiahemmets högskola i Stockholm, 2005.
  * Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård
  för barn och ungdomar, KI, 1981.
  * Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- &
 • sjukvård, Sophiahemmets
  högskola i Stockholm, 1977.

Forskningsbeskrivning

 • Jag ingår i forskargruppen "Vårdvetenskaplig barncancerforskning" där jag
  genomför forskning inom klinisk etik med fokus på det etiska klimatet och
  moralisk stress. Tillsammans med Pernilla Pergert har jag översatt och
  kulturellt anpassat frågeformulär om det etiska klimatet (HECS-S) och
  moralisk stress (MDS-R) till svenska, som därefter översatts och kulturellt
  anpassats till de andra nordiska språken (finska, danska, isländska och
  norska), och används i en nordisk studie inom barncancervården.

Undervisning

 • Jag har genom åren undervisat i barnonkologisk omvårdnad och kvantitativ
  metod på bl.a. specialistutbildningarna barn och ungdom och onkologi för
  sjuksköterskor och är ansvarig för den nationella utbildningen i
  "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med
  uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011
 • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI