Skada och läkning i den växande hjärnan

Vår forskning syftar till att utveckla skyddande behandling och strategier för att stimulera läkning efter skador i den växande hjärnan.

Vi fokuserar på två typer av hjärnskador, dels de som uppstår perinatalt (kring födelsen), dels de som uppstår vid strålbehandling (tumörbehandling). Rehabilitering efter hjärnskador hos barn är ett eftersatt område där modern forskning visar att det finns mycket mer vi kan göra. Varje hjärnskada innebär ett lidande för barnet och dess familj. Dessutom kan dessa barn bli föremål för omfattande vård och rehabilitering under hela sin livstid.

länk till publikationslista

Forskargruppsledare samt forskargrupp

Klas Blomgren

Professor/överläkare
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Lektorer

Adamantia Fragkopoulou

Biträdande lektor
Barnonkologi och Barnkirurgi
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ahmed Osman

Biträdande lektor
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Postdocs

Lena-Maria Carlson

Anknuten till Forskning
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Carlos Rodrigues

Anknuten till Forskning
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Forskare

Newton group

Phillip Newton

Senior forskare
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Doktorander

Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Efthalia Preka

Doktorand
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Gustaf Hellspong

Doktorand
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Yana Ruchiy

Doktorand
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Master Studenter

Anknutna 

Changlian Zhu

Anknuten till Forskning
Blomgren
K6 Kvinnors och barns hälsa
Jennifer Frithiof
2022-04-14