Skada och läkning i den växande hjärnan

Vår forskning syftar till att utveckla skyddande behandling och strategier för att stimulera läkning efter skador i den växande hjärnan.

.
Blomgren Lab. Foto: privat.

Vi fokuserar på två typer av hjärnskador, dels de som uppstår perinatalt (kring födelsen), dels de som uppstår vid strålbehandling (tumörbehandling). Rehabilitering efter hjärnskador hos barn är ett eftersatt område där modern forskning visar att det finns mycket mer vi kan göra. Varje hjärnskada innebär ett lidande för barnet och dess familj. Dessutom kan dessa barn bli föremål för omfattande vård och rehabilitering under hela sin livstid.

Lediga tjänster vid institutionen

PhD Position in Computational Radiation Neurobiology

Sista ansökningsdag: 2024-01-07

Profile image

Klas Blomgren

Professor/Överläkare
852482398

Lektorer

Profile image

Adamantia Fragkopoulou

Biträdande Lektor

Ahmed Osman

Biträdande Lektor

Postdocs

Lena-Maria Carlson

Anknuten till Forskning
Profile image

Carlos Rodrigues

Anknuten till Forskning

Forskare

Newton group

Profile image

Phillip Newton

Senior Forskare

Doktorander

Profile image

Yana Ruchiy

Doktorand

Master studenter

Casandra Salinas

Anknuten till Forskning
Profile image

Maria Querol Canut

Anknuten till Forskning

Anknutna 

Changlian Zhu

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning

Forskningsassistenter

Thea Seitz

Forskningsassistent

Erasmus studenter

Xenia Androni

Forskargruppsledare

Max Meier

Izabela Lewalski
2023-12-27