Skip to main content

Skada och läkning i den växande hjärnan

Vår forskning syftar till att utveckla skyddande behandling och strategier för att stimulera läkning efter skador i den växande hjärnan.

Forskargruppsledare:

Professor/överläkare

Klas Blomgren

Telefon: 070-323 33 53
Enhet: Avdelningen för Barnonkologi
E-post: klas.blomgren@ki.se

Vi fokuserar på två typer av hjärnskador, dels de som uppstår perinatalt (kring födelsen), dels de som uppstår vid strålbehandling (tumörbehandling). Rehabilitering efter hjärnskador hos barn är ett eftersatt område där modern forskning visar att det finns mycket mer vi kan göra. Varje hjärnskada innebär ett lidande för barnet och dess familj. Dessutom kan dessa barn bli föremål för omfattande vård och rehabilitering under hela sin livstid.

länk till publikationslista