Päivi Ventovaara

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Undervisning/Handledning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023
  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2016
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2011
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2007
  • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI