Jakob Stenman

Jakob Stenman

Anknuten till Forskning
E-postadress: jakob.stenman@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Barnkirurg med bakgrund inom transplantationkirurgi och molekylärbiologisk forskning. Kliniskt ansvarig för cancerkirurgi vid Medicinsk Enhet Barnkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskargruppsledare vid Barncancerforskningsenhet, Karolinska Institutet med fokus på utveckling och implementering av riktad radiofarmaceutisk behandling för neuroblastom. Huvudprövare för LuDO-N-studien, en fas II klinisk prövning som utvärderar radiofarmaceutisk behadling med 177Lutetium-DOTATATE vid återfall eller behandlingsrefraktärt neuroblastom hos barn. Medlem av SIOPEN Clinical Trials Comittee och SIOPEN Surgical Comittee och styrelseledamot i Nordic Society for Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO).

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på att förbättra överlevnaden och minska långtidsbiverkningar efter behandling för solida tumörer hos barn.

   

 • För närvarande leder jag LuDO-N-studien (A phase II trial of 177-Lutetium-DOTATATE in children with primary refractory or relapsed high-risk neuroblastoma, EudraCT: 2020-004445-36). LuDO-N är en klinisk prövning från Nordic Society for Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO), sponsrad av Karolinska Universitetssjukhuset. Studien genomförs i samarbete med Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie i Nederländerna och University College London Hospitals NHS Foundation Trust i Storbritannien. Studien finansieras av Barncancerfonden, Cancerfonden, Region Stockholm, Cancer Research UK (CRUK) och av Advanced Accelerator Applications, ett företag inom Novartis.

   

 • Jag har nyligen initierat ett forskningssamarbete med Advanced Accelerator Applications / Novartis för att utveckla nästa generation av radioterapeutisk terapi för neuroblastom. Projektet kommer att pågå i 3 år och involvera forskare Kasper Karlsson, Thuy A. Tran och Ninib Baryawno vid Karolinska Institutet / SciLifeLab Stockholm samt Marika Nestor och Fredrik J Swartling vid Uppsala universitet / SciLifeLab Uppsala. Vi hoppas att detta projekt kommer att leda till att en ny radioterapeutisk behandling testas i kliniska prövningar.

   

 • Slutligen är jag engagerad i implementering och utveckling av brachyterapi, i kombination med organsparande kirurgi, för rhabdomyosarkom i urinblåsan och prostata. Denna teknik har utvecklats vid Hôpital Bicêtre och Institute Gustave Roussy i Paris. Vi har visat att en motsvarande god överlevnad, med acceptabla biverkningar, kan uppnås med högdos brachyterapi (HDR). Vidare justeringar av den kirurgisk tekniken för kateterplacering pågår.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI