Anna Lena Brorsson

Anna Lena Brorsson

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har varit sjuksköterska sedan 1989, gick specialistutbildning barn och ungdom 2004 och disputerad 2017 vid Karolinska Institutet på avhandlingen
 • Diabetes during childhood and adolescence: Studies of insulin treatment, patient-reported outcomes, and evaluation of an empowerment-based education. Jag är anställd som biträdande lektor vid Karolinska Institutet och arbetar främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning barn och ungdom. Min kliniska erfarenhet har jag inom neonatalvård, barnintensivvård och barndiabetesvård.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har fokus på barn och unga med långvariga sjukdomstillstånd. Mitt främsta fokus har varit att stärka egenvårdsförmågan hos unga med typ 1 diabetes under ungdomsåren samt vi övergång från barn till vuxenvård.

  Jag är med i forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso-och sjukvård, Health care transition research group, vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Jag ingår även i forskargruppen Pediatrik Lindholm Olinder, vid, institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI, Södersjukhuset,
  En styrka i den forskning jag är involverad i är att de använder varierande former av kvantitativa och kvalitativa metoder.

  För mer information om Vård vid övergångar inom hälso-och sjukvård: https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard
  För mer information om Stepstones projektet: https://www.gu.se/forskning/stepstones-swedish-transition-effect-project-supporting-teenagers-with-chronic-medical-condition

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI