Tony Frisk

Anknuten till Forskning
E-postadress: tony.frisk@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Marshall Heyman, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2001
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI