Anna Fogelström

Anna Fogelström

Doktorand
E-postadress: anna.fogelstrom@ki.se
Besöksadress: Bioclinicum J10:20, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Wester, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är allmänkirurg och ST-läkare i barn- och ungdomskirurgi vid
  Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär att mitt arbetsliv bjuder
  på både arbete med barn, kirurgi och forskning. Forskningstraditionen på
  min klinik är stark. Sedan våren 20020 är jag registrerad som doktorand
  med projektet Epidemiologiska och kliniska studier vid bukväggsdefekten
  Omfalocele.
  Omfalocele är en ovanlig medfödd missbildning som innebär att barnets tarm
  och ibland andra organ hernierar ut ur en defekt i naveln. Trots att
  missbildningen inte är helt kartlagd väljer över 50% av blivande
  föräldrar som väntar barn med omfalocele att göra abort.
  I projektet kommer vi att använda oss av svenska nationella, omfattande
  hälsoregister med god täckningsgrad för att kartlägga omfalocele i
  Sverige och svara på frågor om hur vanligt förekommande det är,
  abortfrekvens, dödlighet, eventuella specifika riskfaktorer hos mammor,
  livskvalitet samt vilka andra samtidiga diagnoser barnen med omfalocele har
  och i vilken utsträckning. Syftet ar att få en bättre förståelse och
  insikt i diagnosen och därmed kunna erbjuda bättre prenatal rådgivning och
  bättre vård.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI