Päivi Lähteenmäki

Päivi Lähteenmäki

Anknuten till Forskning
Telefon: +46852482365
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Ansvarig registerhållare i Svenska Barncancerregistret.
  Forskargruppsledare i Barncancerepidemiologi
  MD, PhD, Docent
  ORCID-identifierare: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-5500-9606
  Kompetensområden: Barnhematologi och -onkologi

 • Sena effekter av
  cancerbehandling
 • Kvalitetsförbättring och register.
  Publikationer: sammanlagt 98 referensgranskade originalartiklar i
  internationella och 12 i inhemska tidskrifter.
  Lähteenmäki har under åren varit ordförande eller styrelseledamot i
  Nordiska föreningen för pediatrisk hematologi och onkologi samt
  Finska föreningen för pediatrisk hematologi och onkologi.
  Under 2012-2014 var hon ordförande för en grupp som planerade inrättandet
  av kliniker för sena effekter av barncancer i Finland.
  År 2016 tilldelades hon Finska cancerföreningens pris, årets onkolog i
  Finland.
  Lähteenmäki tog examen från medicinska skolan vid Åbo universitet 1984,
  där hon också specialiserade sig på pediatrik och pediatrisk hematologi
  och onkologi. Hon försvarade sin avhandling 1999 om effekter av barncancer
  på patienter och deras familjer - fysiska och psykosociala aspekter. Hon
  arbetade 2002 som post-doc vid Bristol Sick Children's Hospital BMT Unit,
  Bristol, Storbritannien. Därefter har hon arbetat som specialistläkare vid
  Åbo Universitetssjukhus, barn- och ungdoms medicin.
  Sedan 2008 har hon varit docent (adjungerad professor) i pediatrisk
  hematologi och onkologi vid medicinska fakulteten, Åbo universitet, och chef
  för avdelningen för hematologi / onkologi för barn och unga vid Åbo
  universitetssjukhus i Åbo, Finland. För närvarande arbetar hon också som
  chef för Svenska Barncancerregistret vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskningsbeskrivning

 • Lähteenmäkis forskningsintresse ligger i de sena effekterna av barncancer.
  År 2000 grundade hon sin egen forskargrupp och initierade ett långsiktigt
  forskningsprojekt som heter "Hälsa och livskvalitet hos barn och unga med
  cancer", inklusive epidemiologi, diagnos, förebyggande samt övergripande
  samhällelig påverkan av sen-effekter av cancer och dess behandlingar.
  Lähteenmäki har varit aktivt involverat i internationellt
  forskningssamarbete. 2006 inledde hon ett samarbete med NIH-finansierat GCCT
  (genetiska konsekvenser av cancerbehandling) konsortium, följt av ett
  nordiskt projekt ALiCCS (vuxenliv hos barncanceröverlevare) och ett
  EU-finansierat projekt PanCareSurFup. År 2018 inleddes två nya nordiska
  samarbeten (PACCS fysisk aktivitet hos överlevare av barncancer

 • PACS
  graviditetsassocierad cancer). Hon är också huvudforskare inom NOPHO-CARE
  (En nordisk studie om epidemiologi, biologi, behandling och överlevnad av
  barn med cancer och allvarliga hematologiska sjukdomar).

Undervisning

 • Sedan 2008 har hon gett undervisning i klinisk pediatrisk hematologi och
  onkologi vid Institutionen för pediatrik och ungdomsmedicin, Åbo
  universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI