Charlotte Weiner

Charlotte Weiner

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjuksköterska och Med. dr. Min forskningstillhörighet är i Pergerts forskargrupp och ”Vårdvetenskaplig
  barncancerforskning”. Min forskning är främst inriktad på svåra situationer och klinisk etik inom
  barncancervården. I mitt kliniska arbete vårdar jag svårt sjuka barn inom hematologi hepatologi och nefrologi på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.


  Utbildning:
  * Fil mag. och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso-och
  sjukvård för barn och ungdom, KI, 2019.
  * Masterexamen med inriktning mot palliativ vård, Ersta Sköndal
  Högskola, 2017.
  * Fil mag. och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot palliativ
  vård, Ersta sköndal Högskola, 2015.
  * Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård,
  Uppsala Universitet, 2013.
  * Fil. kand och sjuksköterskeexamen, Mälardalens Högskola, 2010.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI