Petter Svenberg

Anknuten till Forskning
E-postadress: petter.svenberg@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Marshall Heyman, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2018
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI