Henrik Hjelmgren

Henrik Hjelmgren

Anknuten till Forskning
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag blev färdig barnspecialistsjuksköterska 2012 på Karolinska Institutet
  och senare registrerad klinisk doktorand på Kvinnor och Barns Hälsa 2015.
  Sen 2016 har jag jobbat som universitetssjuksköterska på Astrid Lindgrens
  Barnsjukhus, vilket innebär att jag är engagerad i både forskning, klinik
  och undervisning.
  Mitt forskningsområde handlar bland annat om proceduren blodprovstagning på
  barn med inriktning mot att förebygga misslyckade provtagningar. I den
  pre-analytiska processen av provtagningen sker dem flesta felen och dessa
  orsakar onödigt lidande och patientsäkerhetsrisker hos barnen. I mitt
  doktorandprojekt var docent Björn Nordlund huvudhandledare.
  Utöver mitt doktorandprojekt jobbar jag även med flera innovationsprojekt
  som handlar om att utveckla lösningar som ska kunna användas i kliniknära
  arbete.
  Jag har fått medel både från Vinnova och Innovationsfonden.
  Stickäventyret är en app för barn som ska eller har genomgått något form
  av stick såsom blodprov, vaccination eller dylikt. Tanken är att genom
  konceptet gamification ska proceduren avdramatiseras och barnen får
  information hur proceduren går till på ett roligt och underhållande sätt.
  Appen Blodprovstavlan är en app för personal som ska ta blodprov på barn.
  Syftet med appen är att samla all nödvändig evidensbaserad information på
  ett och samma ställe och på så sätt öka kunskapen hos personalen.
  Jag har även varit med som forskningsledare i ett projekt som utvärderar
  sjuksköterskors upplevelser kring att vårda barn med hyperinflammation
  efter covid-19, (MIS-C).
  Sen 2023 är jag post-doc i Cecilia Bartholdsson och Eva Broströms
  forskargrupp neuropediatrik på Kvinnor och Barns Hälsa.
  *PUBLIKATIONER*
  *Hjelmgren, H*., Heintz, E., Ygge, B. M., Andersson, N., &
 • Nordlund, B.
  (2023). Direct costs of blood drawings with pre-analytical errors in tertiary
  paediatric hospital care. /PLoS One/, / 18/(8), e0290636.
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290636 [1]
  *Hjelmgren H*, Andersson K, Widegren J, Bergman E, Vermé A, Mördrup K,
  Öhlander M &
 • Bartholdson C. Multi-inflammatory syndrome in children (MIS-C)
  associated with COVID-19: A nursing perspective experience report from a
  high-income tertiary paediatric hospital context/. Pediatr Rheumatol/ Online
  J. *2023* Jan 18
 • 21(1):5. doi: 10.1186/s12969-023-00786-y. PMID: 36653842

 • PMCID: PMC9845810.
  *Hjelmgren H*, Ygge B-M, Nordlund B &
 • Andersson N. Nurses’ experiences of
  blood sample collection from children: a qualitative study from Swedish
  paediatric hospital care. /BMC Nurs/. 2022 Mar 15
 • 21(1):62. doi:
  10.1186/s12912-022-00840-2. PMID: 35292007.
  *Hjelmgren H*, Nilsson A, Myrberg I-H, Andersson N, Ygge B-M &
 • Nordlund B.
  Capillary blood sampling increases the risk of preanalytical errors in
  pediatric hospital care: Observational clinical study. /J Spec Pediatr Nurs/.
  2021 Oct
 • 26(4):e12337. doi: 10.1111/jspn.12337. Epub 2021 May 7. PMID:
  33960595.
  *Hjelmgren H*, Nilsson A, Andersson, N, Ritzmo C, Ygge B-M &
 • Nordlund B.
  Retrospective study showed that blood sampling errors risked children’s
  wellbeing and safety in a Swedish paediatric tertiary care. /Acta
  Paediatr/. 2019 Mar
 • 108(3):522-528. doi: 10.1111/apa.14528. Epub 2018 Aug 31.
  PMID: 30069917.
  *Thesis*:
  "Pre-analytical errors in blood sampling procedures in paediatric hospital
  care"
  URI: http://hdl.handle.net/10616/47834 [2]
  Institution: Karolinska Institutet
  Supervisor: Nordlund, Björn
  Co-supervisor: Nilsson, Anna
 • Andersson, Nina
 • Ygge, Britt-Marie
  Issue date: 2022-01-14
  Publication year: 2022
  ISBN: 978-91-8016-485-6
  [1] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290636
  [2] http://hdl.handle.net/10616/47834

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI