Carina Rinaldo

Carina Rinaldo

Doktorand
E-postadress: carina.rinaldo@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Sjuksköterska och doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig
  barncancerforskning”. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar
  som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.
  Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdomar,
  öppen hälso -och sjukvård samt barnonkologi med många års erfarenheter
  av arbete med barn med cancer och deras familjer. Nu är
  jag också doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning”
  som hör till Barncancerforskningsenheten, Inst. för Kvinnor och barns
  hälsa. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som
  donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.
  *ADVANCES IN HEALTH CARE SCIENCES CONFERENCE, 2019, 1:a pris i
  postertävlingen.*

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI