children

Forskning på KBH

Institutionen består av sex avdelningar med sammanlagt ett fyrtiotal forskargrupper. Inom institutionen bedrivs forskning inom ett mycket stort antal områden som en följd av den bredd som finns representerad inom de olika medicinska specialiteterna.

Foto: Jennifer Frithiof

Forskningsområde