Cecilia Chrapkowska

Cecilia Chrapkowska

Doktorand
Besöksadress: BioMedicum A4, Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Nilsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Jag är *specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin* med särskilt
  intresse för *vaccinationsepidemiologi, * *hälsokommunikation* och
  *utveckling av sjukvårdssystem.*
  * Jag är doktorand på institutionen för kvinnors och barns hälsa sedan
  oktober 2015 och genomförde mitt halvtidsseminarium november 2019.
  * Jag arbetar som specialistläkare vid SABH, sjukhusanknuten avancerad
  barnsjukvård i hemmet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
  * Jag driver en av Sveriges största informationssajter för
  barnhälsa www.barnakuten.nu [1]och publicerade 2017 tillsammans med
  Agnes Wold Praktika för blivande föräldrar - gravidfakta och
  barnkunskap på vetenskaplig grund [2]. Boken har sålts till 15 länder
  och kommer under 2020 ut i Australien, Storbritannien och USA som
  Parenthood the Swedish Way - a science-based to pregnancy, birth and
  infancy [3]. (Scribe publications).
  * *Doktorand i medicinsk vetenskap*, Institutionen för Kvinnors och Barns
  hälsa, Karolinska Institutet, antagen 151006. Halvtidskontroll genomförd
  191112
  * *KI/ SLL forskarskola i klinisk epidemiologi*, gen 15, 2016-2018
  * *Specialistkompetens i Barn- och Ungdomsmedicin, * 160831
  * *Läkarlegitimation*, 100621
  * *Läkarexamen*, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, 220 p (330
  ECTS), 2007
  [1] https://www.barnakuten.nu
  [2] https://www.wwd.se/bocker/207079/praktika-for-blivande-foraldrar/
  [3] https://www.amazon.com/Parenting-Swedish-Way-Debunking-Pregnancy/dp/1947534831

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt genomförs som ett samarbete mellan Karolinska
  Institutet och Folkhälsomyndigheten. Docent Anna Nilsson [1] är
  huvudhandledare och bihandledare är fil dr, epidemiolog Malin Kark och
  docent Adam Roth [2]. Projektets syften är:
  * att validera det svenska vaccinationsregistret
  * att undersöka socioekonomiska och medicinska riskfaktorer för inkomplett
  och försenad vaccination hos svenska barn
  * att undersöka vilken effekt utebliven eller försenad vaccination har på
  sjuklighet i luftvägsinfektioner hos svenska barn
  *Publikationer relaterade till mitt doktorandprojekt: *
  1. Validation of the new Swedish Vaccination Register – accuracy and
  completeness of register data [3]
  Chrapkowska C, Galanis I, Kark M, Lepp T, Lindstrand A, Roth A, Nilsson A
  /Vaccine, 2020/
  *Andra publikationer: *
  Vaccination of preterm infants against pertussis and pneumococci.
  Immunogenicity, effectiveness and safety. [4]
  Bernice Aronsson, Cecilia Chrapkowska Florén, Margrethe Greve-Isdahl, Ann
  Lindstrand, Hanne Nøkleby, Øystein Riise, Jann Storsæter, Didrik F.
  Vestrheim, Sara Viksmoen Watle. Folkehelseinstituttet. Rapport 03.2018. ISBN
  (elektronisk): 978-82-8082-909-2. Tilgjengelig på www.fhi.no
  Diverse effects on vaccine-specific serum IgG titres and memory B cells upon
  methotrexate and anti-TNF-α therapy in children with rheumatic diseases: A
  cross-sectional study. [5]
  Ingelman-Sundberg HM, Laestadius Å, Chrapkowska C, Mördrup K, Magnusson B,
  Sundberg E, Nilsson A
  /Vaccine 2016 Mar
 • 34(10):1304-11/
  Cyclooxygenase-2 polymorphisms in Parkinson's disease. [6]
  Håkansson A, Bergman O, Chrapkowska C, Westberg L, Belin AC, Sydow O,
  Johnels B, Olson L, Holmberg B, Nissbrandt H
  /Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet. 2007 Apr
 • 144B(3):367-9/
  *Presentationer på internationella vetenskapliga kongresser: *
  /Challenges in using the newly established Swedish Vaccine Register for
  surveillance and research purposes – data completeness and reporting
  methods/
  Chrapkowska C, Kark M, Lepp T, Galanis I, Roth A, Nilsson A
  Oral presentation (accepted with top score)
  Kongress: ESPID 2019, Ljubljana, Slovenien 2-6/5 2019
  /Safety aspects of vaccination of premature infants against pertussis and
  pneumococci – a rapid systematic review with focus on apnea, bradycardia
  and desaturation/
  Chrapkowska C, Aronsson B, Lindstrand A, Johansson A-L, Viksmoen Watle S,
  Storsaeter J
  Presentationstyp: Oral presentation of e-poster
  Kongress: ESPID 2018, Malmö, Sverige 29/5-2/6 2018
  [1] https://www.researchgate.net/profile/Anna_Nilsson6
  [2] https://www.linkedin.com/in/adam-roth-2a482945/?originalSubdomain=se
  [3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20304904?via%3Dihub
  [4] https://www.fhi.no/en/publ/2018/vaccination-of-preterm-infants-against-pertussis-and-pneumococci/
  [5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26827664
  [6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171651

Undervisning

 • /Föreläsning/ ”Spädbarnsvaccinationer” för ST-läkare pediatrik ALB
  Solna 2019
  /Föreläsning ”/Allergier hos barn” för ST-forum Västerort 2019
  /Kursamanuens / kurs “utveckling” termin 10 (tidigare benämnd
  pediatrikkursen), jan-jun 2013
  Föreläsning /”Vetenskapliga förmödrar och nutida
  diskrimineringsmekanismer”/, Senioruniversitetet 2019
  /Föreläsning /om allmänna vaccinationsprogrammet på BVC-kurs under
  Barnveckan 2015 och 2016
  /Föreläsning/” Perinatal infections” Elektiv kurs för läkarestudenter
  I Perinatologi, KI, 2014-2015

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI