Ulrika Kreicbergs

Anknuten till Forskning | Docent
Telefon: +46852488410
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Barnonkologi och Barnkirurgi Pergert, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

  • Docent, pediatrisk vårdvetenskap, Karolinska institutet, 2009
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2004

Handledare

  • Helena Thulin, Den cystektomerade individen - Stressande vardagssymtom efter avlägsnad urinblåsa på grund av urinblåsecancer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI