Elin Öst

Elin Öst

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: elin.ost@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset hiss 1 plan 9, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Utbildningsenheten RH och BUH, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Olika aspekter av långtidsuppföljning av barn och unga födda med diafragmabråck (CDH) eller esofagusatresi (EA). Forskningen inkluderar även barnens familjer och påverkan på dem.

Undervisning

  • Adjungerad till BUH (Barn och ungdomars hälsa) vid KBH och är kursansvarig för examensarbete inom omvårdnad, 2BU013, 15 hp.
    Kursansvarig för den fristående kursen Specifik omvårdnad inom barnkirurgi, 15 hp.
    Har handlett ett flertal studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen inom barn och ungdom vid skrivande av magisteruppsats.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2018
  • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI