Barnonkologi

Barnonkologi består av en konstellation av tvärvetenskapliga forskningsgrupper som bedriver laborativ, klinisk, överlevnads- och vårdforskning med det gemensamma målet att förbättra överlevnad, livskvalitet, vård och behandling av barn och ungdomar med cancer och hematologiska sjukdomar. Vi bedriver också utbildning på många akademiska nivåer och arrangerar kurser samt nationella och internationella möten. Mer information

Forskningsområden samt forskargruppsledare och teamledare (Barnonkologi)

Administration och gemensam personal

Till Studenter

Du som är student är välkommen att kontakta våra forskargrupper här på avdelningen för barnonkologi angående kortare eller längre projekt. Det kan t.ex. vara examensarbete, masterprojekt, kandidatuppsats, ST-projekt, forskningspraktik eller liknande. Här finns en lista på lämpliga projekt för kortare arbeten.