Björn Fischler

Björn Fischler

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: bjorn.fischler@ki.se
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjungerad professor, chef för enheten för Pediatrik, CLINTEC
  Universitetssjukhusöverläkare, sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
  Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningsbeskrivning

 • Gallstassjukdomar hos spädbarn är ovanliga men ofta mycket allvarliga och
  förenade med hög sjuklighet och dödlighet. Möjligheterna till riktad och
  effektiv medicinsk behandling begränsad och en stor andel måste genomgå
  levertransplantation tidigt i livet för att överleva. Omhändertagande av
  barn med dessa tillstånd är centraliserat till vår enhet och vi samarbetar
  med större internationella nätverk av liknande enheter för att förbättra
  kunskapsinsamling och forskning. Vår målsättning är dels att förbättra
  kunskaperna om hur sjukdomarna uppstår och dels att använda nyligen
  erhållna kunskaper för att pröva nya behandlingsmetoder. Vi fokuserar på
  de gallstassjukdomar där prognosen är sämst:
  1) Gallvägsatresi (biliär atresi) som verkar vara kopplat till infektion
  med cytomegalovirus. Behandling med virusläkemedel skulle kunna förbättra
  prognosen och minska behovet av levertransplantation och vi vill bekräfta
  detta i en randomiserad studie på ett större antal patienter.
  2) Progressiv familjär intrahepatisk kolestas som är en ärftlig
  gallstassjukdom. Vi behandlar patienterna med det nya läkemedlet odevixibat
  som förhindrar att gallsalter återupptas från tunntarmen via blodbanan
  till levern och därmed förväntas minska allvarliga symptom och förbättra
  överlevnaden utan behov av levertransplantation.
  3) Alagilles syndrom som också är en ärftlig gallstassjukdom. I en
  musmodell som liknar den mänskliga formen av sjukdomen vill vi
  prövabehandling med befintligt läkemedel som idag används för andra
  sjukdomar.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Pediatrik, Karolinska Institutet, 2003
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI