Georgios Rassidakis

Georgios Rassidakis

Adjungerad Professor
Besöksadress: BioClinicum J6:20, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Rassidakis, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Georgios Rassidakis är adjungerad professor i patologi vid institutionen
    för onkologi-patologi sedan 1 mars 2018. Han är också överläkare inom
    området klinisk patologi och cytologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI