Margareta Hedström

Margareta Hedström

Adjungerad Professor | Docent
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för ortopedi och teknologi K54, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Ortopedi och bioteknologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Margareta Hedström blev specialist i ortopedisk kirurgi 1993 och tjänstgör
  nu som överläkare vid ledplastiksektionen Karolinska sjukhuset Huddinge.
  Hon disputerade 2001 med en avhandling om anabol interventionsbehandling
  efter höftfraktur och erhöll docentur 2009. Margareta Hedström är
  registerhållare för RIKSHÖFT.
  *Undervisningsområde*
  Artros och ledplastikkirurgi. Höftfrakturkirurgi, pre- och postoperativt
  omhändertagande.

Forskningsbeskrivning

 • *"From bench to bedside".* Subgruppering av patienter med artros baserat på
  biomarkörer, objektiva funktionstest och patientrapporterad smärta för
  bättre diagnostik och riktad behandling. Kohortstudier, interventionsstudier
  (RCT) och kvalitativa studier. BIOFUNC och Empowermentprojekten.
  Samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset Ortopedkliniken Huddinge,
  CLINTEC Karolinska Institutet, Motoriklab ALB and Department of Women's and
  Children's Health. CMM och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin,
  Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Capio Arthro Clinic, Hässelby
  AVC Akademiskt Primärvårdscentrum Region Stockholm, MIQA gruppen
  Kompetensgruppen för psykoterapi och Capio Ortopediska huset.
  *Nationella registerstudier* av patienter med höftfraktur med
  subgruppsanalyser för kön, åldrar, och socioekonomi.
  Samarbeten Karolinska Universitetssjukhuset Ortopedkliniken Huddinge, CLINTEC
  och IMM (Enheten för Epidemiologi) Karolinska Institutet. Svenska
  Demensregistret (SweDem) och Svenska Höftfrakturregistret (RIKSHÖFT).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Ortopedi, Karolinska Institutet, 2009
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2001

Handledare

 • Katarina Greve, Hip Fractures in an Aging Population

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI