Liselotte Schäfer Elinder

Liselotte Schäfer Elinder

Adjungerad Professor | Forskargruppsledare | Docent
Telefon: 072-526 69 91
Besöksadress: Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Schäfer Elinder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för global folkhälsa [1] och ledare av forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet [2]. Jag är också anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin [3], Region Stockholm, där jag jobbar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Anställdes 1990 som postdok-forskare vid Karolinska Institutet för biomedicinsk forskning inom området ateroskleros och hjärt- och kärlsjukdomar och blev docent i biokemi 1997. År 1998 fick jag möjlighet att bredda mina kunskaper inom folkhälsoområdet då jag anställdes vid dåvarande Folkhälsoinstitutet som chef för Enheten för kost och fysisk aktivitet. Under den tiden deltog jag i utvecklingen av Sveriges folkhälsopolitik som antogs 2003. Var utsedd till rådgivare till WHO:s Europakontor under 2004-2006. År 2006 anställdes jag vi Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting som chef för enheten Tillämpad näringslära. År 2009 återvände jag till Karolinska Institutet som biträdande avdelningschef för avdelningen Interventions- och implementeringsforskning, Institutionen för folkhälsovetenskap. År 2013 blev jag adjungerad lektor i interventions- och implementeringsforskning vid Institutionen för Global holkhälsa och 2017 blev jag adjungerad professor i folkhälsovetenskap.
  Jag har en Masterexamen i Experimentell biologi från Odense universitet i Danmark och en PhD från Århus Universitet och Akademiet for de tekniske videnskaber, Danmark
  [1] https://ki.se/gph
  [2] https://ki.se/en/gph/community-nutrition-and-physical-activity-conpa
  [3] https://ces.regionstockholm.se/

Forskningsbeskrivning

 • Min forskargrupp fokuserar på tre huvudområden:
  * Epidemiologiska studier om hälsosamma och hållbara matvanor och fysisk aktivitet och deras uppströms determinanter
  * Multidisciplinär forskning om utveckling, implementering och utvärdering av interventioner och verktyg för att främja hälsa och förebygga fetma och
  kroniska sjukdomar
  * Uppdrag som ligger inom forskargruppens kompetensområde

Undervisning

 • Huvudaktiviteter:
  * Interventions- och implementeringsforskning kurs 2454 (forskarutbildning), lärare och examinator (7.5 ECTS)
  * Implementering och utvärdering på utbildningen Master i folkhälsovetenskap/hälsopromotion. Kursledare och föreläsare (7 ECTS)
  * Hälsa, miljö och samhälle, kurs inom läkarutbildningen, lärare

Artiklar

Alla övriga publikationer

Utvalda forskningsbidrag

Forskningsbidrag

 • En samverkansmodell för tidig prevention av hjärt-kärlsjukdom – utveckling och utvärdering av ett familjestödsprogram för skola och primärvård (Co-fam)
  Hjärt-Lungfonden
  1 August 2024 - 31 July 2027
 • Implementation of evidence-based counselling within school health care to promote health and prevent disease
  Nationell forskarskola för vårdvetenskap
  1 January 2018 - 1 January 2022
 • Evaluation of a health intervention through school health care to promote health and prevent disease
  Familjen Kamprads Stiftelse
  1 January 2017 - 1 January 2020
 • Effectiveness of a universal theory-based parental support programme within school health care targeting children's dietary habits , physical activity and body weight
  Nationell forskarskola för vårdvetenskap
  1 January 2012 - 1 January 2016

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2017-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Biokemi, Karolinska Institutet, 1997

Uppdrag

 • Forskargruppsledare, Samhällsnutrition och fysisk aktivitet, Global Public Health, Karolinska Institutet, 2009-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI