Ola Olén

Ola Olén

Adjungerad Lektor | Docent
E-postadress: ola.olen@ki.se
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Olén O, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Ola Olén är docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet och gruppledare samt adjungerad lektor vid Institutionen för medicin
    Solna, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet. Han är också överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets enhet 


  • för pediatrisk gastroenterologi och nutrition.

    *För fullständig beskrivning, var god se den engelska versionen av denna sida.*

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Överläkare, Sachs' Children and Youth Hospital, 2016-
  • Adjungerad Lektor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Docent, epidemiologi, Karolinska Institutet, 2020
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI