Hans Persson

Hans Persson

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: hans.e.persson@ki.se
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Kardiologi, 182 88 Stockholm

Om mig

 • Adjungerad professor i kardiologi vid institutionen för kliniska
  vetenskaper, Danderyds sjukhus, från 1 maj 2022.
  Primär anställning: Överläkare vid Danderyds sjukhus.

Forskningsbeskrivning

 • Hans Persson är kardiolog och forskar om hjärtsvikt. Det senaste decenniet
  har hans forskning i stor utsträckning fokuserat på att förbättra
  hjärtsviktsvårdens organisation och logistik med införande av
  hjärtsviktsmottagningar. Han var ansvarig för KI:s och Region Stockholms
  gemensamma projekt 4D Hjärtsvikt som ledde till markanta förbättringar i
  hjärtsviktsvården i regionen samt till ett ändrat nationellt vårdprogram
  för hjärtsvikt.
  Hans Persson har även ett särskilt intresse för den diastoliska formen av
  hjärtsvikt, stelt hjärta, som i stor utsträckning drabbar kvinnor och är
  mindre beforskad. Han har varit med och förbättrat diagnostiken och
  riskbedömningen på detta område. Framledes kommer han att forska om det
  stela hjärtats biologiska mekanismer för att försöka hitta nya
  läkemedel. Det sker i samarbete med bland annat SciLifeLab och baseras på
  en ny biobank som Hans Persson varit med och etablerat.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2022-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Kardiologi, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI