Henna Hasson

Henna Hasson

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: henna.hasson@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är chef för Medical Management Centre tillsammans med Pamela Mazzocato och professor i implementeringsvetenskap.
  Fokus på forskningen är genomförande och utvärdering av förändringar inom folkhälsa, vård och omsorg. Särskilt är jag
  intresserad av produktion och användning av vetenskaplig kunskap, evidens. Jag är också verksamhetschef för Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, SLSO, Region Stockholm.

  Ett urval av svenskspråkiga publikationer (på engelska - se publications)

  Implementeringsboken Så inför du nytt som gör nytta, Natur och Kultur, 2022
  Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor, Om vetenskap och beprövad erfarenhet, 2021
  Användbar evidens - om följsamhet och anpassningar, Natur och Kultur, 2017

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2018-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Nyheter från externa medier