Hans Berg

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: hans.berg@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för ortopedi och teknologi K54, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Ortopedi och bioteknologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Hans Berg disputerade 1996 med avhandlingen Effects of unloading on skeletal
  muscle mass and function in man som beskrev muskeförtvining (atrofi) och
  svaghet efter extrem inaktivitet såsom avlastning med kryckor eller
  experimentell strikt sängvila. En applikation var bemannad rymdfärd och
  under internationella studier för att motverka muskelatrofi i rymden uppfann
  Berg en styrketräningsutrustning för astronauter som används av de
  internationella rymdorganisationerna ESA och NASA. Ett annat intresseområde
  har varit muskelrekrytering och kraftutveckling under idrott och
  styrketräning.
  Nuvarande studier fokuserar muskelsvaghet, gångpåverkan och
  vävnadsförändringar hos ortopedpatienter med degenerativ ledsjukdom
  (artros) i nedre extremiteterna. Patienter förväntar sig numera inte bara
  smärtlindring utan även återställande av prestationsförmågan efter
  höft- och knäledskirurgi. Anton Rasch disputerade 2009 (Berg
  huvudhandledare) på sådan anpassning före och efter planerad ortopedisk
  kirurgi med insättande av höftledprotes. Med skiktröntgen (sk CT)
  påvisades en långdragen rehabiliteringsprocess efter proteskirurgi där
  muskelförfettning var betydande.
  Ett annat projekt studerar utvecklingen av ett nytt mindre (fokalt)
  ledimplantat och dess effekter på omgivande skelett och brosk. Yngre
  individer som ådrar sig broskskador under idrott, i arbetet eller vid
  trafikolyckor kan få betydande kvarstående belastningssmärtor och därmed
  inskränkt prestationsförmåga. Dessa skador är svårbehandlade. Genom
  djurförsök studerar vi möjligheten av att ersätta en mindre del av
  ledytan med ett fokalt broskimplantat.
  Ortopedi, muskelfysiologi.

Forskningsbeskrivning

 • Ortopedi, muskelfysiologi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2025
 • Anknuten till Forskning, Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, ortopedi, karolinska institutet, 2009
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI