Rickard Ljung

Rickard Ljung

Anknuten till Forskning | Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: rickard.ljung@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Feychting, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i epidemiologi och enhetschef för Farmakoepidemiologi och analys på
  Läkemedelsverket. Vid Karolinska Institutet är jag docent i socialmedicin och sedan 2017 anknuten till enheten för epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, KI.

  Under åren 2014-2017 var jag universitetslektor i socialmedicin och ansvarade för kursen Hälsa i
  samhälle och miljö på läkarprogrammet vid KI. Dessförinnan arbetade jag 2007-2013 på Socialstyrelsen med jämlikhet i hälsa och vård,
  uppföljning av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samt med patientsäkerhetsfrågor.

  Jag tog läkarexamen vid KI 1994 och genomförde min specialistutbildning i
  socialmedicin vid Centrum för Folkhälsa, Stockholms Läns Landsting.
  År 2002 tog jag en Master of Public Health under specialisttjänstgöringen
  och disputerade 2006 vid KI. 1997-1998 arbetade
  jag för Läkare Utan Gränser i Thailand och i Nordkorea.

  Post-doc stipend Astrid and David Hagelén Foundation. 2009-2012, Unit
  of Upper gastrointestinal Research, Department of Molecular medicine and
  Surgery, Karolinska Institutet. Supervisor: Prof Jesper Lagergren
  Centrally financed research associate position Karolinska Institutet,
  awarded in international competition, 2013-2017


  Professor Läkemedelsverket 2019
  Universitetslektor i socialmedicin, Karolinska Institutet, 2014-2017
  Docent i socialmedicin, Karolinska Institutet, 2012.
  Medicine doktor i Folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi 2006.
  /Avhandling:// /Socioeconomic inequalities in health – Epidemiological
  studies of disease burden, mechanisms, and gender differences [1].
  Disputationsdatum 8 dec 2006. Handledare: Prof Johan Hallqvist
  Specialistläkare i socialmedicin, 2003.
  Magisterexamen i Folkhälsovetenskap, 2002. Magisteruppsatsen var en
  analys av sjukdomsbördan i Sverige.
  Reservofficer i medicinalkåren, Karlstads Universitet, 1999.
  Legitimerad läkare, 1997.
  Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm, 1994.
  [1] http://hdl.handle.net/10616/38554

Forskningsbeskrivning

 • Min nuvarande forskning inriktas på att studera olika riskfaktorers
  betydelse för uppkomsten av bland annat hjärt-kärlsjukdom och cancer
  delvis ur ett jämlikhetsperspektiv. Jag använder främst Sveriges unika
  hälsodataregister, register över socioekonomiska och sociodemografiska
  faktorer samt nationella kvalitetsregister i min forskning, med ett särskilt fokus på farmakoepidemiologi.
  Jag har huvudhandlett tre doktorander till disputation, samt fem som
  bihandledare.

Undervisning

 • Kursansvarig och examinator för kursen /Hälsa i samhälle och miljö/,
  termin 11, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, 2014-2017

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2024-2028
 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2006
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1994

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI